Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 12.–16. detsember 2022

16.12.2022 | 15:38

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, Raekoja platsil jõuluturul, Tartu maantee ja sadama piirkonnas ning Põhja-Tallinnas), Ida-Virumaal kutsehariduskeskuse jõululaadal, Kohtla-Järvel Ahtmes, samuti Otepääl ning Valgas. Tuvastati 18 keeleseaduse nõuete rikkumist, kolmel korral eemaldati rikkumine kohe suulise menetluse käigus. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 15 varasemast ettekirjutusest olid üheksa täidetud, kuuele firmale saadeti meeldetuletuskiri – ettekirjutus tuleb täita veel selle kuu jooksul.
Esmakontrolli käigus kontrolliti kuue ettevõtte veebilehte, neist kolm vastasid keeleseaduse nõuetele, kolmele ettevõttele saadeti märgukiri. Veebilehtede järelkontrollis tuvastati, et kaks ettevõtet on ettekirjutuse täitnud, kahele firmale saadeti meeldetuletus.
    • Jaga

Keeleoskust kontrollitakse pigem dokumentide alusel. Keeleametnikud kontrollisid järelkontrollide planeerimiseks ja kaebuste lahendamiseks Tallinna Pae Gümnaasiumi, Tallinna Tõnismäe Reaalkooli, Tallinna Õismäe Vene Lütseumi, Tallinna Paekaare Lasteaia, Selver AS-i, LIDL Eesti OÜ Tähesaju 4 kaupluse ja Raadiku kaupluse, OG Elektra AS-i Grossi Toidukaubad Keila kaupluse, City Security OÜ, Olympic Entertainment Group AS-i töötajate ning kahe korteriühistu juhatuse liikmete keeleoskust tõendavaid dokumente ja tööandja esitatud andmeid. 277 kontrollitavast 36-l puudub keeleoskust tõendav dokument. Keeleoskuse kontroll algab veel detsembris. Kontrollitavate hulgas oli 19 Ukraina sõjapõgenikku, keeleametnikud nõustasid sel juhul tööandjat, kuidas korraldada töö selliselt, et klientidele oleks tagatud eestikeelne teave ja teenindamine. OG Elektra AS-i Grossi Toidukaubad Tallinna Endla tänava kaupluses tehti ettekirjutus kolmele töötajale, nad peavad sooritama eesti keele eksami, ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus. Samas kaupluses kontrolliti varasemate ettekirjutuste täitmist, keeleametnik tuvastas, et ettekirjutused on täitmata ja vormistas kaheksa järelkontrolli akti: neljal juhul pikendas ettekirjutuse tähtaega, kolmele töötajale tehti sunniraha hoiatus, neli menetlust lõpetati seoses töölepingu lõppemisega Ka Ümera tänava kaupluses tehti kolmele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ning pikendati ühe varasema ettekirjutuse tähtaega – töötaja suhtes rakendati sunniraha. Eesti Veterinaaria Kliinikumi OÜ Rannamõisa tee PetCity ühele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Järelkontroll toimus Pihooja OÜ Gerkus Hambaravi kliinikus. Keeleametnikud vormistasid kolm järelkontrolli akti: üks ettekirjutus on täidetud, kahel juhul pikendati ettekirjutuse tähtaega.

Keeleameti sõber on Piret Kriivan

Juba kuuendat korda andis Keeleamet välja Keeleameti sõbra tiitli. Keeleameti sõber on isik või asutus, kes on teinud midagi olulist eesti keele heaks või toetanud oma tegevusega Keeleametit. Varem on Keeleameti sõbra tiitli saanud Haridus- ja Teadusministeeriumi keelenõunik Jüri Valge, ameti pikaajaline IT-partner, Haridus- ja Teadusministeeriumi dokumendihalduse arendusmeeskond ning keeleteadlased Peeter Päll ja Helle Metslang.
Tiitli üleandmisest võib lugeda siit ja siit.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Üldjuhul toimub keeleoskuse kontroll tööandja esitatud dokumentide ja HARNO andmebaasi alusel. Tallinna Tõnismäe Reaalkoolis tehti esmakontrolli käigus ettekirjutus ühele töötajale. Kolmel töötajal oli varasem ettekirjutus, keeleametnik tuvastas, et üks ettekirjutus on täidetud, kahel juhul pikendati ettekirjutuse tähtaega ning rakendati sunniraha.
Tallinna Pae Gümnaasiumis vormistas keeleametnik kaheksa järelkontrolliakti, neist kuus ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam, kaks menetluse lõpetamise kohta seoses töölepingu lõppemisega. Ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus.
MTÜ Edu Valem erakoolis tehti ühele uuele töötajale ettekirjutus täiendada eesti keele oskust.
Tallinna Paekaare Lasteaias tehti esmakontrollis ühele töötajale ning järelkontrollis kolmele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, kahe töötaja suhtes rakendati sunniraha. Kui ettekirjutus ei ole tähtajaks täidetud, on keeleametnikul taas õigus rakendada sunniraha.
Tartu A.Puškini Koolis vormistati kuus järelkontrolli akti: kolm töötajat peavad oma eesti keele oskust täiendama, kolmel pikendati ettekirjutuse tähtaega. Tartu Annelinna Gümnaasiumis pikendati kahe töötaja ettekirjutuse tähtaega.
Tartu Lasteaias Annike pikendati kolmel töötajal ettekirjutuse tähtaega.
Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuses tehti esmakontrollis ettekirjutus neljale töötajale. Kui töötajad ei soorita tähtajaks eesti keele eksamit, on keeleametnikul õigus rakendada nende suhtes sunniraha. Kaheksal töötajal, kellel oli varasem ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, pikendati ettekirjutuse tähtaega, tehti sunniraha hoiatus ja vormistati täitekorraldus sunniraha tasumise kohta.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati ühe koolitusfirma taotlust tegevusloa saamiseks. Esitatud õppekava ei vasta nõuetele ning menetlustähtaeg on ületatud, mistõttu teeb Keeleamet ministeeriumile ettepaneku taotlus tagasi lükata.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja