Personaliinfo

Keeleametis töötab 18 inimest, kelle prioriteet on kindlustada, et iga inimene saaks igal pool Eestis ajada asju eesti keeles ning eestikeelne teave ja teenindamine oleksid kõikidele tagatud.

Aktiivsed töökuulutused

Aktiivsed tööpakkumised puuduvad.

Me väärtustame igat meie töötajat ja seetõttu pakume:

 • paindlikku tööaega;
 • kaugtöö tegemise võimalust;
 • 35 kalendripäeva puhkust;
 • lühendatud tööpäeva enne kõiki riigipühi;
 • 1.- 5. klassi lapse vanemale kooliaasta alguse puhul vaba päeva;
 • tähistame tähtpäevasid;
 • toetame elukestvat õpet;
 • kompenseerime spordi- ja taastusravikulusid;
 • pakume aastas kolme tasustatud tervisepäeva.

Praktika Keeleametis

Praktikale saab kandideerida üliõpilane, kes:

 • tunneb huvi Keeleameti töökorralduse, järelevalvetoimingute või keelepoliitika elluviimise ja arendamise vastu;
 • on läbinud õppeprogrammis aineid vähemalt kahe õppeaasta ainepunktide ulatuses;
 • tunneb teksti- ja andmetöötlusprogramme.


Praktikale saamine sõltub Keeleameti vajadustest ja võimalustest. Praktikataotlustele vastab asutus 2 nädala jooksul. Praktikandi töö pole tasustatud.


Praktika taotlemiseks tuleb esitada:

 • CV;
 • kaaskiri;
 • praktikajuhend.

Kaaskirjas on vajalik põhjendada, miks soovite tulla praktikale just Keeleametisse ning lisada, millisesse osakonda või millise teenistuja juurde soovite eelistatult praktikale tulla. Kaaskirja lisada veel ka soovitav praktika kestvus, ajavahemik ja alustamise aeg.

Dokumendid praktika taotlemiseks saata [email protected]

 

1 | 1

Viimati uuendatud: 20.05.2024