Keeleameti sõber on Piret Kriivan

14.12.2022 | 16:06

Juba kuuendat korda andis Keeleamet välja Keeleameti sõbra tiitli.
Keeleameti sõber on isik või asutus, kes on teinud midagi olulist eesti keele heaks või toetanud oma tegevusega Keeleametit. Varem on Keeleameti sõbra tiitli saanud Haridus- ja Teadusministeeriumi keelenõunik Jüri Valge, ameti pikaajaline IT-partner, Haridus- ja Teadusministeeriumi dokumendihalduse arendusmeeskond ning keeleteadlased Peeter Päll ja Helle Metslang.
    • Jaga

Keeleameti 2022. aasta sõbratiitli aga otsustasime anda Vikerraadio vastutavale toimetajale Piret Kriivanile.
Piret Kriivan on peaaegu 20 aastat juhtinud Vikerraadio saatesarja „Eesti lugu“ ning on üle kümne aasta teinud „Keelesaadet“, milles ta on käsitlenud nii Eesti keelepoliitikat laiemalt kui ka Keeleameti tegevust ning keeleseaduse täitmise järelevalvega seotud teemasid.
2022. aastal, mis on eesti keele ning keelepoliitika seisukohalt olnud erakordselt teemaderohke, on Piret Kriivan käsitlenud targalt, tasakaalukalt ning südamega paljusid keelevaldkonna valupunkte, aidates sellega kaasa nii Keeleameti tegevusele kui ka põhiseaduse preambulis sätestatud eesmärgile tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade.
Keeleameti sõbra tiitlile lisanduvad tänukiri, meene ja Keeleameti hõbemärk. Keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk andis tiitli Piret Kriivanile üle 14. detsembril Vikerraadios.

Tänuga
Keeleameti meeskond