Dokumendiregister

Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks.

Alates 01.10.2018 on Keeleametis kasutusel dokumendihaldusüsteem Pinal.

Puhkuste ja lähetuste korraldustega on võimalik tutvuda riigitöötaja iseteenindusportaali kinnitusdokumentide avalikust registrist.

Pärast 01.08.2020 registreeritud dokumendi leidmiseks valige Keeleamet.

Viimati uuendatud: 25.10.2022