Valik keelekasutust reguleerivaid õigusakte

Kõige olulisem õigusakt, mille alusel Keeleamet tegutseb, on keeleseadus, kuid selle kõrval on veel suur hulk seadusi ja määrusi, mis reguleerivad eesti keele oskust ja selle kasutamist. Siit leiad neist olulisemad.