Täiskasvanute keeleõppe korraldamine

Eesti keele kui teise keele õpet täiskasvanutele korraldavad Eestis viis ministeeriumi: Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium, Kultuuriministeerium, Siseministeerium ja Sotsiaalministeerium. Olulised keeleõppeteenuste pakkujad on Integratsiooni Sihtasutuse Eesti Keele Majad ning Eesti Töötukassa.

Lisaks tegutseb Eestis enam kui 120 keeleõppefirmat, kelle üks põhitegevustest on eesti keele tasemeeksamiteks ette valmistavate keelekursuste korraldamine.

Keeleamet koordineerib riigikeele nõukoja kaudu täiskasvanute keeleõpet ja edendab sellekohast teabevahetust ning teeb Haridus- ja Teadusministeeriumile ettepanekuid täiskasvanute keeleõppesüsteemi tõhustamiseks ja arendamiseks.

Riigikeele nõukoda

Riigikeele nõukoda on täiskasvanute eesti keele õppe korraldust koordineeriv kogu, mis kohtub Haridus- ja Teadusministeeriumi algatusel 2016. aastast alates. Nõukoda koondab eri ministeeriume ning nende allasutusi, kes pakuvad täiskasvanutele eesti keele õpet või eesti keele õpet toetavaid teenuseid.

Nõukoja eesmärk on vahetada infot ja teha kokkuleppeid edasise koostöö osas, mis puudutab pakutavat täiskasvanute eesti keele õpet ja õpet toetavaid teenuseid. Nõukoda koondab keeleõppe vajaduse ja pakkumise tervikpilti ning tegeleb keeleõppe eesmärkide ja tulemuslikkusega, et riigi poolt pakutav tugi täiskasvanute eesti keele õppele vastaks ühiskonna ja õppijate vajadustele. Nõukoda kohtub regulaarselt, et arutada eesti keele õppega seonduvaid küsimusi, ning kaasab oma tegevusse keelevaldkonna eksperte. Nõukoja tööd koordineerib Keeleamet.

Riigikeele nõukojas on esindatud järgmised asutused:

Viimati uuendatud: 02.09.2022