Tähtsamad tegemised viimasel kahel nädalal 6.–17. juuni 2022

17.06.2022 | 13:43

Kahe viimase nädala jooksul kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas, Lasnamäel ja Kadaka tee piirkonnas), Keilas, Haapsalus, Väike-Maarjas, Rakveres, Kiviõlis, Valgas, Tartus ja Antslas. Tuvastati 47 keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 44 varasemast ettekirjutusest olid 33 täidetud, 11 ettevõttele saadeti märgukiri ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Esmakontrolli käigus kontrolliti 12 ettevõtte veebilehte, neist viis vastasid nõuetele, seitse veebilehte ei olnud korras – nendele ettevõtetele tehti ettekirjutus. Järelkontrollis kontrolliti kuue ettevõtte veebilehte, neist viis on ettekirjutuse täitnud; sellele ettevõttele, kes ettekirjutust ei täitnud, saadeti meeldetuletuskiri ning pikendati ettekirjutuse täitmise tähtaega.

Keeleoskust kontrollitakse pigem dokumentide alusel. Keeleametnikud kontrollisid järelkontrollide planeerimiseks ja kaebuste lahendamiseks Maxima Eesti OÜ Kohtla-Järve Puru tee 77 Maxima XX kaupluse, Selver AS-i Balti Jaama turu, Rimi Eesti Food AS-i Kärberi 42 kaupluse, Kakumäe Toitlustus OÜ, OÜ Vaga Mama, Tartu Lasteaia Kannike, Tartu Maarjamõisa Lasteaia, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla uroloogiakeskuse ja Pärnu Tammsaare Kooli töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente ja tööandja esitatud andmeid. 262 kontrollitavast 59-l puudub keeleoskust tõendav dokument. Keeleoskuse kontroll toimub juunikuus.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Tallinna Linnatranspordi AS-i töötaja eesti keele oskust, töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Samas asutuses oli varasem ettekirjutus kümnel töötajal – kõigil pikendati ettekirjutuse tähtaega, kaheksale töötajale tehti sunniraha hoiatus, nelja töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Prisma Peremarket AS-i Mustamäe Prisma ühe töötaja keeleoskust: kaebus leidis kinnitust ja töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Selver AS-i Solarise Toidupoes tuvastati, et töötaja on Keeleameti ettekirjutuse täitnud.

Maxima Eesti OÜ Jõhvi Maximas X koostas keeleametnik kaheksa järelkontrolli akti menetluse lõpetamise kohta, sest nende töötajatega on tööleping lõpetatud.

Seoses töösuhte lõpetamisega lõpetati menetlus ka Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kolme töötaja ning Narva 6. Kooli kolme õpetaja suhtes.

Jätkub keeleoskuse kontroll hambaraviteenust osutavate ettevõtetes. Läänemere Hambakliinik OÜ Mustamäe Hambakliinikus koostati kuus esmakontrolliakti, neist üks ettekirjutusega täiendada eesti keele oskust ning viis ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam. OÜ Ergostomi hambakliinikus tehti ühele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Keeleamet koos Eesti Keele Instituudiga aitas Maaeluministeeriumil leida parema vaste seni kasutusel olnud sõnale neitsioliiviõli; uus termin on väärisoliiviõli.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Üldjuhul toimub keeleoskuse kontroll tööandja esitatud dokumentide ja HARNO andmebaasi alusel.

Haabersti Vene Gümnaasiumis tehti esmakontrolli käigus ettekirjutus täiendada eesti keele oskust ühele uuele töötajale. Kohtla-Järve Ahtme Kunstide Koolis koostati üheksa esmakontrolli akti: ühe töötaja eesti keele oskus tunnistati ametikoha nõuetele vastavaks, üks töötaja peab oma eesti keele oskust täiendama ning seitsmele kontrollitavale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Järelkontrolli käigus lõpetati menetlus kaheksa töölt lahkunud töötaja suhtes, kahe töötaja varasema ettekirjutuse tähtaega pikendati. Kümnele kontrollitavale tehti sunniraha hoiatus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Kahe nädala jooksul hinnati kolme koolitusfirma taotlust tegevusloa saamiseks, ühe keelefirma A2-taseme õppekava on korras ja see edastati haridus- ja teadusministeeriumile kinnitamiseks, teiste firmade õppekavad vajavad veel täiendamist. Seitse koolitusfirmat on esitanud taotluse uute koolitajate lisamiseks, kõik taotlused said heakskiidu. Ühele koolitusfirmale saadeti akt tunnikülastuse kohta, leitud puuduste kõrvaldamiseks on firmal aega juuni lõpuni

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles igal reedel kl 11.00–13.00 tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõustamine võimalik Keeleameti kontoris aadressil Endla 4 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.

Keeleametnikud nõustavad tööandjaid ka keelekontrollide käigus.