Tähtsamad tegemised viimasel kahel nädalal 20.–30. juuni 2022

01.07.2022 | 11:46

Kahe viimase nädala jooksul kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas, Lasnamäel ja Mustamäel ja Tiskres), Pärnus, Kohtla-Järvel, Sillamäel, Tõrvas, Valgas ja Tartus. Tuvastati 17 keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 37 varasemast ettekirjutusest olid 28 täidetud, üheksale ettevõttele saadeti märgukiri ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Esmakontrolli käigus kontrolliti viie ettevõtte veebilehte, kõik viis vastasid nõuetele. Järelkontrollis kontrolliti seitsme ettevõtte veebilehte, neist neli on ettekirjutuse täitnud; kolmele ettevõttele, kellel ei ole ettekirjutus täidetud, saadeti meeldetuletuskiri ning pikendati ettekirjutuse täitmise tähtaega.

Keeleoskust kontrollitakse pigem dokumentide alusel. Keeleametnikud kontrollisid järelkontrollide planeerimiseks ja kaebuste lahendamiseks Maxima Eesti OÜ Tartu Kalda 32 kaupluse, Ilmatsalu kaupluse ja Tallinnas Sütiste tee 28 Maxima kaupluse, OG Elektra Grossi Toidukaupade Paldiski ja Tallinna kaupluste, Bauhof Group AS-i Laagri kaupluse, JYSK Linnen´n Furniture OÜ, Mixed Invest OÜ (China Wok Laagri), Rannakohvikud OÜ (Kanuti Ramen ja Wine Baar), AS Pihlaka, Meriton Hotels AS-i, Kivilinna Perearstikeskus OÜ, Tartu Lasteaia Kelluke ja Tallinna Liikuri Laseaia töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente ja tööandja esitatud andmeid. 283 kontrollitavast 39-l puudub keeleoskust tõendav dokument. Keeleoskuse kontroll toimus osaliselt juunikuus, osaliselt jätkub augustis.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti AS Lääne-Tallinna Keskhaigla uroloogiakeskuses kuue töötaja keeleoskust, nelja töötaja keeleoskus vastab nõuetele ja ettekirjutust ei tehtud. Üks kontrollitu peab eesti keele oskust täiendama, teine sooritama eesti keele eksami. Keelekontroll meditsiiniasutuses jätkub.

Kivilinna Perearstikeskuses tehti ettekirjutus ühele töötajale, tema peab oma eesti keele oskust täiendama.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Rannakohvikud OÜ ühe töötaja eesti keele oskust, kaebus leidis kinnitust: töötaja peab sooritama eesti keele eksami.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Prisma Peremarket AS-i Tiskre Prisma ühe töötaja keeleoskust: kaebus leidis kinnitust ja töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Selver AS-i Balti Jaama Turu Selveris tehti ettekirjutus kolmele töötajale: üks neist peab eesti keele oskust täiendama, kaks sooritama eesti keele eksami.

Maxima Eesti OÜ Ilmatsalu Maxima kaupluses koostas keeleametnik neli järelkontrolli akti menetluse lõpetamise kohta, sest nende töötajatega on tööleping lõpetatud. Tallinnas, J. Sütiste tee 28 Maxima X kaupluses pikendati ühe töötaja ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus. Valga Maxima XX kaupluse kaks töötajat on Keeleameti ettekirjutuse täitnud, kahel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega. Tartu Kalda 15 Maxima XX kaupluses vormistati kuus järelkontrolli akti (üks korras – ettekirjutus on täidetud; viiel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega).

Kohtla-Järve Spordikeskuses kontrolliti esmakontrolli käigus seitsme töötaja keeleoskust, neist kolme keeleoskus vastab ametikoha nõuetele, neli peavad sooritama eksami. Järelkontrollis selgus, et viiest üks töötaja on ettekirjutuse täitnud, neljal töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus.

Sillamäe Linnavalitsuses tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam kahele töötajale, kahe kontrollitu keeleoskus tunnistati ametikoha nõudele vastavaks. Järelkontrolli käigus vormistati 22 akti: 9 akti menetluse lõpetamise kohta seoses töösuhte lõppemisega, kaks kontrollitavat on ettekirjutuse täitnud ning 11 juhul pikendati ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus.

Edelaraudtee Infrastruktuuri AS-is pikendati kahel töötajal ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Üldjuhul toimub keeleoskuse kontroll tööandja esitatud dokumentide ja HARNO andmebaasi alusel. Pärnu Tammsaare Koolis pikendati neljal õpetajal ettekirjutuse tähtaega, tehti sunniraha hoiatus ning kolme töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Kahe nädala jooksul oli menetluses ühe keelefirma A2-taseme õppekava. Kaks koolitusfirmat on esitanud taotluse uute koolitajate lisamiseks, viiest kolm taotlust said heakskiidu. Külastati kahe koolitusfirma tunde, mille kohta saadeti koolitajatele tutvumiseks eelakt.

Keeleameti tegevusest puhkuste perioodil

Keeleameti inspektorid viibivad puhkusel 04.07.2022-31.07.2022. Ametile esitatud kaebused ja pöördumised võetakse menetlusse viivitusteta, kuid nende lahendamine võib puhkuste perioodil võtta tavapärasest kauem aega. Vastame esimesel võimalusel.