Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 9.–13. november 2020

13.11.2020 | 14:26

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, Ülemiste keskuses), Valgas ja Otepääl. Tuvastati neli rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et viis varasemat ettekirjutust on täidetud, kümnele firmale, kes ei ole ettekirjutusi jõudnud veel täita, saadeti märgukiri ning pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti 14 ettevõtte veebilehte, kaheksale firmale saadeti märgukiri, milles juhiti tähelepanu keeleseaduse nõuete rikkumisele.

Viiruse leviku vältimiseks toimuvad keelekontrollid enamasti dokumentide põhjal. Kaebuste lahendamiseks toimus keelekontroll Solarise toidupoes. Esmakontrollis tehti ettekirjutus kuuele töötajale, ühe kontrollitu keeleoskus tunnistati ametikoha nõudele vastavaks.

Kaebus leidis kinnitust ka Valgas asuvas Yan Homy OÜ kaupluses, kus kahele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Samuti kontrolliti kaebuse lahendamiseks Optimera AS Ehituse ABC 12 töötaja eesti keele oskust, neist üheksale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

OÜ EUROAPTEEK Ümera apteegis tehti ettekirjutus ühele töötajale, kolme töötaja varasema ettekirjutuse tähtaega pikendati, ühtlasi tehti kaks sunniraha hoiatust.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna Tähekese Lasteaias koostati 8 esmakontrolli akti, neist kaks olid korras, kuuele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Järelkontrolli käigus pikendati 12 töötaja varasema ettekirjutuse tähtaega, lisaks lõpetati nelja töötaja suhtes menetlus seoses töölepingu lõppemisega. Tähekese Lasteaias tehti sunniraha hoiatus 14 töötajale, viie töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Sillamäe Lasteaias Jaaniussike kontrolliti esmakontrolli käigus kuue töötaja keeleoskust, neist kolme keeleoskus vastab ametikohal kehtestatud nõuetele, kolm peavad sooritama eesti keele eksami. 15st varasemast ettekirjutusest viis oli täidetud, kümne töötaja ettekirjutuse tähtaega pikendati, kuid neil tuleb tasuda sunniraha.

Tartu Lasteaias Mõmmik oli kahel töötajal ettekirjutus täiendada eesti keele oskust, keeleametnik pikendas ettekirjutuse tähtaega.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud ühe keelefirma taotlust (kokku 3 õppekava) tegevusloa saamiseks ja edastasid ettepanekud õppekavade täiustamiseks. Kolm koolitusfirmat esitasid taotluse uute koolitajate lisamiseks, kõik kolm õpetajat said kinnituse ning nende dokumendid edastati haridus- ja teadusministeeriumile. Kahele koolitusfirmale edastati järelevalve kontrollakt.