Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 9. – 13. märts 2020

13.03.2020 | 11:55

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus, Võrus, Pärnus, Valgas ja Sillamäel, kus tuvastati kokku 16 keeleseaduse nõuete rikkumist. Tuvastatud rikkumiste ja kaebuste lahendamiseks saadeti märgukiri 19-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 23 äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, 14 firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Sel nädalal kontrolliti nelja ettevõtte veebilehti, ühele neist tehti ettekirjutus.

Jätkus keelekontroll Järva TÜ Sillamäe Maksimarketis, kus kümnest töötajast 9-le tehti ettekirjutus sooritada keeleeksam.

SA Ida-Viru Keskhaiglas kohtusid keeleametnikud järelkontrolliks seitsme töötajaga, tuvastati, et üks on ettekirjutuse täitnud, viiel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, tehti sunniraha hoiatus ja rakendati sunniraha. Ühe töötajaga on tööleping lõpetatud, mistõttu lõpetati ka menetlus.

AS Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliinikus kontrolliti kaebuse lahendamiseks ühe töötaja eesti keele oskust, keeleametnikud tegid talle ettekirjutuse täiendada eesti keele oskust.

Kaebuste lahendamiseks kontrolliti Hedon SPAA kolme töötaja, hotell Gotthard Residents ühe töötaja, Hostel ONE kahe töötaja ning ühe taksojuhi eesti keele oskust. Kõigile kontrollituile tehti ettekirjutus sooritada keeleeksam.

Järelkontrollide käigus pikendati Tallinna Linnaranspordi AS-i ühe töötaja, restorani Pizza Attimo ühe teenindaja ning OÜ M.Villadisain suveniiripoe müüja ettekirjutuste tähtaega.

14. märtsil tähistame emakeelepäeva.

Ilmar Tomusk osales emakeelepäevale pühendatud kohtumistel Tallinna Rahumäe Põhikoolis, Vääna-Jõesuu Koolis ja Tallinna 32. Keskkoolis ning kohtus Kalamaja raamatukogus Gustav Adolfi Gümnaasiumi kolmanda klassi õpilastega.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal jätkus kontroll Kohtla-Järve Kesklinna Põhikoolis, kus esmakontrolli käigus tehti ettekirjutus viiele töötajale, järelkontrolli käigus pikendati kolme ettekirjutuse tähtaega ja tehti kolm sunniraha hoiatust. Üks ettekirjutus oli täidetud.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud nelja keelefirma taotlust (kokku seitse õppekava) tegevusloa saamiseks ja edastasid keelefirmadele omapoolsed ettepanekud õppekavade täiustamiseks.

Seoses koroonaviiruse ohuga peatab Keeleinspektsioon ajutiselt töötajate tegeliku eesti keele oskuse kontrollid meditsiini- ja haridusasutustes. Nendes valdkondades jätkub keeleoskuse andmebaaside- ja arhiivipõhine kontroll.