Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 9.–13. mai 2022

13.05.2022 | 13:20

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Balti jaama turul, Põhja-Tallinnas, Rotermanni rajoonis, Kadaka tee piirkonnas ja Lasnamäel), Maardus, Kohtla-Järvel, Ahtmes, Narvas, Viljandis, Valgas ja Karksi-Nuias. Tuvastati 16 keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 21 varasemast ettekirjutusest olid 14 täidetud.
    • Jaga

Esmakontrolli käigus kontrolliti kümne ettevõtte veebilehte, neist üks ei olnud korras – sellele ettevõttele tehti ettekirjutus. Ka järelkontrollis kontrolliti kümne ettevõtte veebilehte, neist seitse on ettekirjutuse täitnud; neile kolmele, kellel ei ole ettekirjutus täidetud, saadeti meeldetuletuskiri ning pikendati ettekirjutuse täitmise tähtaega.

Keeleoskust kontrollitakse pigem dokumentide alusel. Keeleametnikud kontrollisid kaebuste lahendamiseks ja järelkontrollide planeerimiseks Narva Linnavalitsuse, Mustamäe tee 149 korteriühistu, Tartu Lasteaia Rukkilill, Maxima Eesti OÜ Jõhvi ja kahe Viljandi Maxima kaupluse, Selver AS-i Maardu Selveri, OÜ Cafe Velvet ja OÜ Sadakuuskümmend töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente ja tööandja esitatud andmeid. 152 kontrollitavast 41-l puudub keeleoskust tõendav dokument. Keeleametnikud algatavad menetluse juba järgmisel nädalal.

Keeleamet jätkab hambaraviteenust osutavate asutuste töötajate keeleoskuse kontrolliga. Sel nädalal kontrolliti AS Lääne-Tallinna Keskhaigla Mustamäe tervisekeskuse ühe töötaja eesti keele oskust, töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

OG Elektra AS Grossi Toidukaubad Paasiku 2a kaupluses vormistati kaheksa esmakontrolli akti ja kaks järelkontrolli akti ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam, kolmele töötajale tehti sunniraha hoiatus ja ühe töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Get Fresh Estonia OÜ ühele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Samuti kontrolliti kaebuse lahendamiseks MOGOTEL ESTONIA OÜ töötajate keeleoskust ja ühele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eksam.

Jätkus keelekontroll Maxima Eesti OÜ Kohtla-Järve Mõisa tee 3 asuvas Maxima X kaupluses, kus tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam kolmele töötajale. Kõigi kolme suhtes rakendas keeleametnik ka sunniraha.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Üldjuhul toimub keeleoskuse kontroll tööandja esitatud dokumentide ja HARNO andmebaasi alusel.

Haabersti Vene Gümnaasiumis vormistasid keeleametnikud kaheksa järelkontrolli akti, neist üks ettekirjutuse täitmise kohta, seitse ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam, viiele töötajale tehti sunniraha hoiatus ja kolme töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Maardu Gümnaasiumis tehti esmakontrollis ettekirjutus sooritada eesti keele eksam kolmele uuele töötajale. Varasema 15 ettekirjutuse tähtaega tuli pikendada, sest haridustöötajad ei ole ettekirjutust täitnud. 12 töötajale tehti sunniraha hoiatus, kuue töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Maardu Põhikoolis vormistati kolm esmakontrolli akti: üks ettekirjutusega täiendada eesti keele oskust ja kaks ettekirjutusega sooritada eksam. Järelkontrolli käigus tuvastati, et kuus töötajat ei ole ettekirjutust täitnud, keeleametnikud pikendasid ettekirjutuse täitmise tähtaega, tegid neljale töötajale sunniraha hoiatuse ja rakendasid ühe töötaja suhtes sunniraha.

Narva 6. Koolis tehti ühele uuele töötajale ettekirjutus täiendada eesti keele oskust, 15 varasemat ettekirjutust ei olnud täidetud, nende tähtaega pikendati ja vormistati täitekorraldused sunniraha rakendamise kohta. Ühtlasi tegid keeleametnikud kõigi 15 järelkontrollitava puhul hoiatuse, et kui ettekirjutus ei ole määratud ajaks täidetud, rakendatakse taas sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati kahe koolitusfirma taotlust tegevusloa saamiseks, mõlema firma A2-taseme õppekava saadeti haridus- ja teadusministeeriumile tegevusloa väljaandmiseks. Kuus koolitusfirmat on esitanud taotluse uute koolitajate lisamiseks, 16 õpetajat said heakskiidu, üks taotlus lükati tagasi.

Keeleamet alustab Ukraina sõjapõgenike nõustamist

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles igal reedel kl 11.00–13.00 tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõustamine on võimalik Keeleameti kontoris aadressil Endla 4 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.