Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 9.–13. detsember

13.12.2019 | 15:15

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh jõuluturul), Türil, Valgas, Abja-Paluojal, Tõrvas, Karksi-Nuias ja Tartus. Märgukiri saadeti 12 äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 11 firmat on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, neist neli on ettekirjutuse täitnud osaliselt. Nende nelja ja veel üheksa ettevõtte puhul pikendati ettekirjutuse tähtaega. Keeleametnikud tuvastasid, et suurem osa Tallinna jõuluturul tehtud soovitustest on täidetud.
    • Jaga

Kontrolliti seitsme ettevõtte veebilehte, neist neli on ettekirjutuse täitnud, ülejäänud kolmel pikendati ettekirjutuse tähtaega.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti SEBE AS-i bussijuhtide eesti keele oskust, sel nädalal tehti ettekirjutus kaheksale bussijuhile. Keelekontroll jätkub jaanuaris.

Samuti on Keeleinspektsioon saanud kaebuse rehabilitatsioonikeskuse Lapssi OÜ töötajate ebapiisava eesti keele oskuse kohta, sel nädalal kontrolliti kahte keskuse töötajat, mõlemale tehti ettekirjutus sooritada eksam. Kontroll rehabilitatsioonikeskuses jätkub järgmisel nädalal.

Kaebuse lahendamise käigus tehti ettekirjutus Narva Noorus SPA kahele töötajale. Ühtlasi tehti neile hoiatus selle kohta, et kui määratud tähtajaks ei ole eesti keele eksam sooritatud, on keeleametnikul õigus nende suhtes rakendada sunniraha.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti OG Elektra AS-i Vikerlase Grossi kaupluse ühe töötaja keeleoskust, kaebus leidis kinnitus, müüja peab sooritama eesti keele eksami.

Toimus keelekontroll Maxima Eesti OÜ Smuuli Maxima XX kaupluses, kus esmakontrolli käigus tehti ettekirjutus kahele töötajale, järelkontrolli käigus 13 töötajale. 18 töötajat on kauplusest lahkunud, mistõttu lõpetati ka nende suhtes menetlus. 10 töötajale tehti sunniraha hoiatus. Smuuli Maxima XX kaupluses jätkub kontroll lähinädalatel. Samuti tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ühele Keila Maxima töötajale. Tartus pikendati järelkontrolli käigus Kalda 32 Maxima X ühe töötaja ning Kalda 15 Maxima XX kaupluse ühe töötaja puhul.

Rimi Eesti Food AS-i Meloni Rimi Expressis pikendati järelkontrolli käigus ühel töötajal ettekirjutuse tähtaega.

Jätkub järelkontroll SA Ida-Viru Keskhaiglas, kus 10 töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, üheksale tehti sunniraha hoiatus ja seitsme töötaja suhtes rakendati sunniraha. Ka Valga Haigla AS-i üks töötaja ei ole ettekirjutust täitnud, ettekirjutuse tähtaega pikendati ja ühtlasi tehti talle sunniraha hoiatus.

Järelkontrolli käigus tuvastasid keeleametnikud, et kahel AS Edelaraudtee töötajal on ettekirjutus täitmata, mistõttu pikendati tähtaega järgmise aasta lõpuni.

Keelekontroll haridusasutustes

Sel nädalal kontrolliti Kohtla-Järve Slaavi Põhikoolis töötajate eesti keele oskust ja varasemate ettekirjutuste täitmist. Neljast uuest töötajast kahe keeleoskus vastab nõuetele, kahele tehti ettekirjutus. Varasem ettekirjutus oli seitsmel töötajal, neist viiega on töösuhe lõpetatud (mistõttu lõpetati ka menetlus) ja kahel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega. Neljale töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Tallinna Õismäe Vene Lütseumis tuvastati, et üks töötaja on ettekirjutuse täitnud, kahel pikendati ettekirjutuse tähtaega.

Järelkontrolli käigus pikendati Eurogümnaasiumi ühe töötaja ettekirjutuse tähtaega.

Ka Tallinna Sõbrakese Lasteaias pikendati kahe töötaja varasema ettekirjutuse tähtaega. Sellega lõppes keelekontroll lasteaias: 49st töötajast 11-le on tehtud ettekirjutus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal oli hindamisel ühe keelefirma tegevusloa taotlus, keelefirma õppekavad edastati haridus- ja teadusministeeriumile kinnitamiseks. Kolm firmat saatsid taotluse uute õpetajate lisamiseks, Keeleinspektsioon andis heakskiidu kõigile taotlustele. Seoses kaebusega külastasid keeleametnikud ühe keelefirma tundi, eelakt külastuse kohta saadetakse järgmisel nädalal.