Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 8.–12. mai 2023

12.05.2023 | 14:37

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas, Lasnamäel ja Kristiines) ning Märjamaal. Tuvastati 16 keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest kümme olid täidetud, neljale ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti kolme ettevõtte kodulehe keeleseadusele vastavust, tuvastati kaks keeleseaduse rikkumist, neile ettevõtetele saadeti märgukiri. Järelkontrolli käigus tuvastati, et neljast ettekirjutusest üks on täidetud, kolmele ettevõttele saadeti meeldetuletuskiri ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
Kaebuse lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti Citysec Security OÜ, Articard OÜ, Forus Security AS-i, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla hemodialüüsi osakonna ja OÜ Viimsi Miisu kokku 16 töötaja keeleoskust tõendavaid dokumente, lähiajal toimub kahe töötaja keelekontroll.
Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Bolt Services EE OÜ-s ja OÜ-s NSP TEENUSED töötava taksojuhi tegelikku eesti keele oskust. Kaebus leidis kinnitust ja taksojuhile tehti ettekirjutus sooritada eesti keele tasemeeksam.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal toimus keelekontroll Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Sillamäe õppekohas, kus esmakontrollis vesteldi viie töötajaga: ühe keeleoskus vastab kehtestatud nõuetele, neli peavad sooritama eesti keele eksami. Ühtlasi tehti neile neljale hoiatus: kui määratud tähtajaks ei ole eesti keele eksam sooritatud, rakendatakse nende suhtes sunniraha.
Järelkontrollis pikendati 12 töötaja ettekirjutuse tähtaega, kõigi 12 suhtes rakendati sunniraha. Kaks kontrollitavat olid ettekirjutuse täitnud, need menetlused lõpetati. Kontroll kutseõppeasutuses jätkub.
Keelekontroll toimus ka Haabersti Vene Gümnaasiumis, kus esmakontrollis tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam kahele uuele töötajale ning seitsmel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, neist kuuele tehti sunnirahahoiatus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud kahe keelefirma taotlusi uute koolitajate lisamiseks, neist kaks lükati tagasi, kuus koolitajat said heakskiidu.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja