Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 8.-12. mai 2017

12.05.2017 | 12:37

Lõppenud nädalal kontrolliti Saue Maxima töötajate eesti keele oskust ja varasemate ettekirjutuste täitmist: 21-st töötajast kuuel pikendati ettekirjutuse sooritamise tähtaega ja ühele müüjale tehti sunniraha hoiatus. Kaebuse lahendamiseks kontrolliti ka Kiili Maxima töötajate eesti keele oskust, 22-st töötajast kutsuti vestlusele 11, neist kahe keeleoskus vastab kehtestatud nõuetele, kuid 9 töötajat peavad sooritama eesti keele tasemeeksami. Valga Maxima kahe müüja eesti keele oskus vastab ametikoha nõuetele.
    • Jaga

Keeleametnikud tegid ettekirjutuse Kopli polikliiniku registratuuri töötajale, kes peab oma eesti keele oskust täiendama ja aasta lõpus kontrollitakse tema keeleoskust uuesti.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla järelravi osakonnas kontrolliti esmakordselt 13 töötaja eesti keele valdamist, neist 10-le tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Balti jaama Selveri ühele töötajale ja Skarabeus Julgestusteenistuse OÜ ühele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus, Valgas ja Märjamaal, kahes viimases ka keeleseaduse nõuete täitmist nädalavahetusel toimunud laatadel. 15-le äriühingule tehti ettekirjutus, ühe Kohtla-Järve kaupluse suhtes algatati haldusmenetlust ja ühelt korteriühistult paluti selgitust eestikeelse teabe saamise võimaluste kohta.

Eestlaste hulgas on elevust tekitanud seniste Statoili teenindusjaamade uus nimi Circle K, oma arvamuse andis ajalehele Postimees ka Keeleinspektsioon.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sillamäe lasteaias Rukkilill tehti ettekirjutus 12-le lasteaednikule, neist 11-le ka hoiatus, et ettekirjutuse täitmata jätmise korral rakendatakse sunniraha.

Tallinna Karjamaa Põhikoolis vesteldi kolme töötajaga, ühe uue õpetaja eesti keele oskus tunnistati ametikoha nõudele vastavaks, kahel pedagoogil pikendati ettekirjutuse täitmise tähtaega ja ühele neist tehti sunniraha hoiatus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal edastati kahele Ida-Virumaa koolitusfirmale ettepanekud tegevuse parandamiseks, rahuldati ühe koolitusfirma taotlus uute õpetajate lisamiseks ning kontrolliti Tallinna keelefirmade veebilehti.