Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 8.–12. juuni 2020

12.06.2020 | 14:24

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Valgas, Tartus, Jõhvis ja Raplamaal, kus tuvastati kokku 32 keeleseaduse nõuete rikkumist. Tuvastatud rikkumiste ja kaebuste lahendamiseks saadeti märgukiri 28-le äriühingule, ühe rikkumise puhul toimus suuline menetlus ja keeleseaduse rikkumine kõrvaldati. Järelkontrollide käigus tuvastati, et kolm äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud.
    • Jaga

Sel nädalal kontrolliti 96 ettevõtte veebilehti, sh Tartu ja Rapla toitlustus-, meelelahutus- ja majutusasutused, Rapla söögikohad, Tallinna restoranid, lasteaiad ja teenindusasutused. Kontrollitud veebilehtedest ei ole korras kuus, neil puudub eestikeelne teave, 17 lehel esinevad üksikud keelevead. Järelkontrolli käigus selgus, et kolm ettevõtet on keeleseaduse nõuded oma veebilehel täitnud.

Kaebuste lahendamiseks kontrolliti OÜ Linna Tervisekeskuse esitatud 18 töötaja eesti keele oskust tõendavaid dokumente, ühe töötaja toimub tegeliku eesti keele oskuse kontroll augustis.

11.05.2020 Postimehes kirjutas Ilmar Tomusk sellest, et avalik teave peab olema avalikkusele arusaadav – seega eesti keeles. Samuti andis Ilmar Tomusk selgitusi Õhtulehele seoses meeleavaldusel „Black Lives Matter“ domineerinud võõrkeelsete plakatitega ning selgitas raadios Elmar avaliku teabe keelenõudeid.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal kontrolliti Kohtla-Järve Ahtme Kooli esitatud andmeid ja lõpetati menetlus seoses töölepingute lõppemisega 12 töötaja puhul. Narva Lasteaias Pingviin on lõpetatud töösuhe 12 ja Narva Lasteaias Vikerkaar kahe töötajaga, need menetlused lõpetati. Dokumentide kontroll neis lasteaedades jätkub.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud nelja keelefirma taotlust (kokku kuus õppekava) tegevusloa saamiseks ja edastasid keelefirmadele omapoolsed ettepanekud õppekavade täiustamiseks.