Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 8. – 12. aprill 2019

12.04.2019 | 13:36

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Valgas, ja Kohtla-Järvel. Kokku saadeti märgukiri 19-le äriühingule. Järelkontrollide käigus pikendati 14-l firmal ettekirjutuse tähtaega, 11 firmat on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud. Kontrolliti seitsme firma veebilehti, neist neljal on viidud veebileht vastavusse keeleseaduse nõuetega, kolm firmat palusid pikendust.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab avaliku teabe kontrolliga ärimajades ja hotellides. Sel nädalal kontrolliti kahte ärimaja, kus esimeses leiti viis rikkumist ning teises pikendati varasema ettekirjutuse tähtaega. Kolmes Tallinna hotellis tuvastati, et Keeleinspektsiooni ettekirjutus on osaliselt täidetud.

Samuti jätkus kontroll Narva Linnavalitsuses, kus esmakontrolli käigus koostati viis akti (neli ettekirjutusega sooritada eksam, üks ettekirjutusega täiendada eesti keele oskust) ja kuus järelkontrolliakti (kõik ettekirjutusega sooritada nõutav eksam). Kümnele kontrollitule tehti sunniraha hoiatus, viie töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Jätkus keeleoskuse kontroll Maxima Eesti OÜ Ümera Maxima XX kaupluses, 13-st töötajast kümnele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Viiele töötajale tehti sunniraha hoiatus, ühe töötaja suhtes rakendati sunniraha. Kohtla-Järve Mõisa tee Maximas koostas keeleametnik 12 järelkontrolli akti menetluse lõpetamise kohta, sest töötajatega on tööleping lõpetatud. Tartu Maxima XX kaupluses on kaks töötajat ettekirjutuse täitnud, viis töötajat on töölt lahkunud.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti ABC Supermarkets AS-i Kreutzwaldi Comarketi ja Pelgulinna Comarketi töötajate keeleoskust, ettekirjutus tehti viiele töötajale.

Jätkub Põhja Päästekeskuse Harjumaa päästekomandode päästjate keeleoskuse kontroll. Sel nädalal kontrolliti Nõmme päästekomando päästjate tegelikku eesti keele oskust, ettekirjutus täiendada eesti keele oskust tehti kahele päästjale. Kontroll päästekomandodes jätkub.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Kohtla-Järve Tammiku Põhikoolis pikendati kümne töötaja seniste ettekirjutuste tähtaega ja kõigile töötajatele tehti sunniraha hoiatus.

Tallinna Lehola Lasteaias töötab 36 töötajat, kellest neli ei vasta keelenõuetele: esmakontrolli aktiga tehti ettekirjutus ühele töötajale; kolmel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega. Kolmele töötajale tehti sunniraha hoiatus, kahel tuleb sunniraha tasuda.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal andsid keeleametnikud hinnangu kahe keelefirma õppekavale, neist üks sai Keeleinspektsiooni heakskiidu ja edastati haridus- ja teadusministeeriumile. Teine firma peab õppekava veel täiendama. Kahe firma taotlus õpetaja lisamise kohta sai heakskiidu. Ühele keelefirmale saadeti tunnikülastuse tulemusel akt ettepanekutega.