Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 7.–11. september 2020

11.09.2020 | 14:33

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas, Kristiines, Õismäel, Mustamäel ja Lasnamäel), Valgas, Sillamäel ja Kohtla-Järvel. Tuvastati 21 rikkumist. 22 varasemat ettekirjutust oli täidetud. Kaheksa ettevõtet olid ettekirjutuse täitnud osaliselt, neile ja kümnele firmale, kes ei ole ettekirjutusi jõudnud veel täita, saadeti märgukiri ning pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti nelja ettevõtte veebilehte, neist kaks olid Keeleameti ettekirjutuse täitnud. Ühe firma veebilehel esines veel keelevigu. Ühele firmale saadeti märgukiri, milles juhiti tähelepanu keeleseaduse nõuetele.

Kaebuste lahendamiseks jätkus keelekontroll OG Elektra Kohtla-Järve kaupluses; ühele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Kontroll Grossi poodides jätkub septembrikuu jooksul.

Jätkus keelekontroll Kallavere Haiglas, kus kahe töötaja eesti keele oskus vastab nõuetele, kaks töötajat peavad eesti keele oskust täiendama ja kuuele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

AS Ida-Tallinna Keskhaigla EMO kahel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega.

OÜ EUROAPTEEGI Pae apteegis tehti kaebuse lahendamise käigus ettekirjutus kolmele töötajale.

Ühele taksojuhile tehti ettekirjutus sooritada nõutav eksam, üks OÜ Linna Tervisekeskuse töötaja oli Keeleameti ettekirjutuse täitnud.

Toimus järelkontroll Päästeameti Põhja Päästekeskuses, kus tuvastati, et üks päästja on ettekirjutuse täitnud, viie töötaja ettekirjutuse tähtaega pikendati. Kolme päästjaga on töösuhe lõpetatud, mistõttu lõpetati ka menetlus.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti ME Company valuutavahetuspunkti teenindaja keeleoskust, kes peab sooritama eesti keele eksami.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna Kihnu lasteaias tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam kahele uuele töötajale ning ühe töötaja varasema ettekirjutuse tähtaega pikendati.

Tallinna Lasteaias Naeratus kontrolliti ühe töötaja keeleoskust ja ettekirjutuse täitmist, töötaja ei ole eesti keele eksamit sooritanud, tema ettekirjutuse tähtaega pikendati ja talle määrati sunniraha.

Tallinna Ümera Lasteaias pikendati kuue töötaja ettekirjutuse tähtaega ja rakendati sunniraha.

Valga Priimetsa koolis pikendati kahe töötaja ettekirjutuse tähtaega. Narva lasteaias Kirsike vormistati neli järelkontrolliakti menetluse lõpetamise kohta, sest töötajatega oli lõpetatud tööleping.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Käesoleval perioodil hindasid keeleametnikud nelja keelefirma taotlust (kokku 7 õppekava) tegevusloa saamiseks ja edastasid ühele keelefirmale omapoolsed ettepanekud õppekavade täiustamiseks. Kahe koolitusfirma taotlused said heakskiidu ja need esitati ministeeriumile kinnitamiseks. Ühe koolitusfirma kaks õppekava said negatiivse hinnangu ning need saadeti ministeeriumile menetluse lõpetamiseks. Kolme keelefirma taotlused uute koolitajate lisamiseks said heakskiidu.