Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 7.–11. oktoober 2019

14.10.2019 | 12:33

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Valgas, Viljandis, Karksi-Nuias ja Tõrvas. Märgukiri saadeti 13 äriühingule. Järelkontrollide käigus pikendati kaheksal firmal ettekirjutuse tähtaega (neist kaks on ettekirjutuse täitnud osaliselt), kaheksa firmat on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud.
    • Jaga

Kontrolliti nelja ettevõtte veebilehte, neist üks on ettekirjutuse täitnud, ülejäänud kolmel pikendati ettekirjutuse tähtaega.

Jätkus keelekontroll SA Ida-Viru Keskhaiglas, kus järelkontrolli käigus selgus, et üks töötaja on ettekirjutuse täitnud, kolmel pikendati ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus, samuti rakendati kolme töötaja suhtes sunniraha. Keelekontroll meditsiiniasutuses jätkub.

Ka Tallinna Linnatranspordi AS-i töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega ning tehti sunniraha hoiatus.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Meriton Hotels AS-i töötajate eesti keele oskust, 11-st töötajast kümnele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Keelekontroll haridusasutustes

Sel nädalal kontrollisid keeleametnikud Kohtla-Järve Maleva Põhikoolis varasema ettekirjutuse täitmist, kolmel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega ning tehti sunniraha hoiatus.

Tallinna Linnamäe Lasteaias tehti ettekirjutus kahele töötajale, mõlemale tehti sunniraha hoiatus ning ühe töötaja suhtes rakendati sunniraha. Ka Tallinna Muhu Lasteaias pikendati ettekirjutuse tähtaega ühel töötajal, kellele tehti hoiatus, et ettekirjutuse mittetäitmise korral on keeleametnikel õigus rakendada tema suhtes sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal oli hindamisel nelja keelefirma tegevusloa taotlus, keelefirmad peavad veel tegema õppekavades täiendusi. Kaks firmat saatsid taotluse uue õpetaja lisamiseks, Keeleinspektsioon andis heakskiidu mõlemale taotlusele.