Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 7. – 11. jaanuar 2019

14.01.2019 | 08:58

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus ja Valgas, keeleametnikud tegelesid mitmete kaebustega (sh kaebustega korteriühistute juhatuse liikmete keeleoskuse kohta), 12-le äriühingule saadeti märgukiri.
    • Jaga

Toimus esma- ja järelkontroll Lääne-Tallinna Keskhaigla nakkuskliinikus, kus 66st töötajast vesteldi 31 töötajaga, neist ettekirjutus tehti 14-le. 3 töötajat, kellel oli ettekirjutus varasemast ajast, on töölt lahkunud, mistõttu lõpetati menetlus. Ühele kliiniku töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Lõppes keelekontroll Maxima Eesti OÜ Vilde tee 75/77 Maxima XX kaupluses, kus 66-st töötajast 31-le on tehtud ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, kahel töötajal on olemas kategooriatunnistus ja keeleametnikud tunnistasid nende keeleoskuse ametikoha nõudele vastavaks. 10 töötajat, kellel oli varasem ettekirjutus, on töölt lahkunud ja nende suhtes menetlus lõpetati. Neljale müüjale tehti sunniraha hoiatus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal kontrolliti kolme keelefirma taotlusi uute õpetajate lisamiseks, kõik taotlused said heakskiidu.