Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 6. november–10. november 2023

10.11.2023 | 14:39

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas, Lasnamäel Tondiraba rajoonis), Tartus (sh Lõunakeskuses), Jõhvis, Toilas, Haapsalus ja Viljandis. Tuvastati 26 keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutusest olid kümme täidetud, kümnele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti 11 ettevõtte kodulehe keeleseadusele vastavust, kõik kontrollitud veebilehed vastasid keeleseaduse nõuetele.
Päästeameti Ida Keskuse Narva-Jõesuu ja Narva päästekomandos tunnistasid keeleametnikud kolme päästja eesti keele oskuse ametikoha nõudele vastavaks.
Keeleoskuse kontroll toimus Kohtla-Järve Linnavalitsuses, kus kolmele uuele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ja hoiatus selle kohta, et ettekirjutuse tähtajaks mitte täitmise korral rakendatakse sunniraha. 14-st järelkontrollist lõpetati üks menetlus ettekirjutuse täitmise ja kolm töösuhte lõpetamise tõttu. 11-le töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, eksami mittesooritamise korral rakendatakse nende suhtes sunniraha. Viie linnaametniku suhtes rakendati sunniraha ka seekord.
Kohtla-Järve kuuel haridusjuhil oli ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Kolm haridusjuhti on töölt lahkunud, kolmel pikendati ettekirjutuse tähtaega, tehti sunniraha hoiatus ja rakendati sunniraha. Alates 01.08.2023 ei tohiks haridusasutuse juhina töötada inimene, kellel puudub C1-taseme eesti keele oskus.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal kontrolliti Tallinna Sõbrakese lasteaia ühe töötaja eesti keele oskust, töötajale tehti ettekirjutus täiendada eesti keele oskust.
Tallinna Rukkilille Lasteaia ühe töötaja eesti keele oskus tunnistati ametikoha nõuetele vastavaks ja menetlust ei alustatud.
Tallinna Polütehnikumis vormistati viis esmakontrolli akti ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam.
Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumis lõpetati üks menetlus, kahe töötaja varasema ettekirjutuse tähtaega pikendati, mõlemale töötajale tehti sunniraha hoiatus ja ühe suhtes rakendati sunniraha.

NB! Seoses üleminekuga eestikeelsele õppele on sagenenud päringud, kus palutakse täpsustada, kas töötaja keeleoskus vastab C1-tasemele ning kas haridust tõendav dokument tõendab, et ei ole vaja tasemeeksamit sooritada. Kui haridustöötajal või tema tööandjal on sedalaadi küsimused, palume need saata Keeleameti e-posti aadressil [email protected]. Palume lisada töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus, kus ta töötab ning diplomi ja akadeemilise õiendi koopia, samuti isiku kontaktandmed. Keeleametnikud tutvuvad esitatud dokumentidega kolme tööpäeva jooksul ja võtavad ühendust, vajadusel kutsuvad isiku keelekontrolli.
Arvestada tuleb sellega, et keeleseaduse kohaselt peab isikul lisaks keeleoskust tõendavale dokumendile olema ka ametikoha nõuetele vastav eesti keele oskus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud ühe keelefirma taotlust muuta kehtestatud õppekava, taotlus ei leidnud heakskiitu. Nelja keelefirma taotlusetest uute koolitajate lisamiseks said heakskiidu neli koolitajat, ühe koolitaja kvalifikatsioon ei ole piisav.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja