Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 6.–9. aprill 2020

09.04.2020 | 13:33

Seoses eriolukorraga riigis kontrollisid keeleametnikud eriolukorra teavet Tallinnas, Jüris, Valgas, Kohtla-Järvel ja Jõhvis. Üheksa ettevõtet olid kõrvaldanud puudused teabe esitamisel.
    • Jaga

Teabe monitooring veebilehtedel (toitlustusasutused, veebipoed jm veebi kaudu teenuseid pakkuvad ettevõtted) näitas, et 78 ettevõtet 90-st esitasid teavet kooskõlas keeleseaduse nõuetega.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele.

Käesoleval perioodil hindasid keeleametnikud seitsme keelefirma taotlust (kokku 18 õppekava) tegevusloa saamiseks ja edastasid keelefirmadele omapoolsed ettepanekud õppekavade täiustamiseks. Taotluste hindamine toimub veebikeskkonnas.

Kahe firma õppekavad esitati tegevusloa välja andmiseks haridus- ja teadusministeeriumile. Ühe keelefirma taotlus uue koolitaja lisamiseks sai heakskiidu.