Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 6.-10. veebruar 2017

13.02.2017 | 10:23

Lõppenud nädalal kontrolliti Politsei- ja Piirivalveameti Valga jaoskonna 62 töötaja keeleoskust tõendavaid dokumente, neist ühel puudus nõutava taseme keeleoskuse tunnistus ja talle tehti ettekirjutus sooritada C1-taseme eesti keele eksam.
    • Jaga

Ettekirjutus tehti kuuele Valga Haigla AS-i töötajale, kõigi kuue puhul rakendati sunniraha ja tehti uus sunnirahahoiatus.

Kümnes äriettevõttes tuvastati keeleseaduse rikkumine, eeskätt võõrkeelse avaliku teabe esitamisel.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna lasteaias Sinilill tehti 16-le töötajale ettekirjutus sooritada ametikohal nõutav eesti keele tasemeeksam, sunnirahahoiatus tehti 11-le lasteaiatöötajale. Kolme töötaja suhtes rakendati ka sunniraha. Sunniraha pidid tasuma ning uue ettekirjutuse said ka Valga lasteaia Pääsuke neli töötajat. Narva-Jõesuu Kool teavitas inspektsiooni kooli veebilehte puudutava ettekirjutuse täitmisest.

Audioreklaami monitooring

Keeleinspektorid kontrollisid Tallinna, Tartu, Narva, Rakvere, Pärnu, Viljandi ja Haapsalu suuremate kaubanduskeskuste audioreklaame. Keeleseaduse rikkumist 36-s kaubanduskeskuses ei tuvastatud. Vaid seitsmes kaubanduskeskuses oli audioreklaam eesti keelele lisaks ka vene keeles, kuid see oli mahult oluliselt väiksem (keskmiselt iga seitsmes reklaam). Venekeelne reklaam järgnes samasisulisele eestikeelsele. Tartu Lõunakeskuses asuva TERRANOVA kaupluse siseraadiost kõlas taustamuusika vahele ingliskeelne kauplust reklaamiv lause.

Audioreklaami monitooring viidi läbi seoses aastavahetusel ja sellele järgnenud ajal sagenenud kaebustega, et kaubanduskeskustes kõlab eestikeelse tõlketa võõrkeelne reklaam.

Vaatamata sellele, et rikkumisi ei tuvastatud, tõdeb inspektsioon, et keeleseaduse reklaamikeele sätteid on audioreklaami puhul raske rakendada. Keeleseaduses võiks sarnaselt avaliku teabe ja välireklaami nõuetele olla eraldi säte ka audioreklaami kohta, kuna visuaalse, st kirjutatud reklaami nõuete kohaldamine audioreklaamile (eesti keel esikohal ja paremini vaadeldav kui võõrkeel) ei ole võimalik.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Jätkub keelefirmade veebilehtede kontroll, eeskätt kontrollitakse veebilehtedel oleva teabe vastavust täiskasvanute koolituse seaduses sätestatud nõuetele. Kolmele koolitusfirmale on saadetud märgukirjad, kus juhitakse tähelepanu puudustele.