Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 6.–10. september 2021

10.09.2021 | 13:57

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, Lasnamäel Ümera keskuse piirkonnas ja Telliskivi tänaval), Harjumaal Tiskres, Tartus, Narvas, Kohla-Järvel, Toilas, Ontikal, Iisakul, Mustvees ja Peipsi järve ääres (Raja, Alajõe, Rannapungerja). Tuvastati 15 keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest seitse olid täidetud, viiel ettevõttel, kes ei ole jõudnud ettekirjutust täita, pikendati tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti 19 ettevõtte veebilehte, neist kuus ei vasta keeleseaduse nõuetele ja neile saadeti märgukiri. Kontrolliti ka üheksa Tallinna kooli veebilehte ja tuvastati, et kahe kooli veebileht ei vasta kirjakeele normile. Koolidele saadetakse märgukiri.

Viiruse leviku vältimiseks toimuvad keeleoskuse kontrollid enamasti dokumentide põhjal. Sel nädalal kontrolliti Narva-Jõesuu Kooli ja Maxima Eesti OÜ Kopli 69b kaupluse kokku 57 töötaja andmeid, 27 juhul puudub töötajal keeleoskust tõendav dokument, nende puhul jätkub menetlus septembrikuu jooksul.

Eesti Hambaarstide Liidu palvel kontrollib Keeleamet hambakliinikute töötajate tegelikku eesti keele oskust. Sel nädalal tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam neljale Dent-Art Hambaravi (OÜ Mount) töötajale.

Jätkus keelekontroll Narva-Jõesuus Noorus OÜ spaahotellis, kus seitsmele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, ühtlasi tehti neile töötajatele sunniraha hoiatus.

Maxima Eesti OÜ Valga XX kaupluses tehti ettekirjutus neljale töötajale, Tartu Ilmatsalu Maxima X, Tartu Vahi Maxima X ja Tartu Sõbrakeskuse Maxima XX varasemad menetlused lõpetati, sest töötajatega on tööleping lõpetatud.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati kolme keelefirma taotlust koolitajate lisamiseks, kuus koolitajat said heakskiidu, üks taotlus lükati tagasi.