Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 6.–10. märts 2023

10.03.2023 | 14:39

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas ja sadama piirkonnas). Tuvastati kümme keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest kaheksa olid täidetud, seitsmele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti viie ettevõtte kodulehe keeleseadusele vastavust, neist ühele saadeti märgukiri – kahe kuu jooksul tuleb veebileht viia keeleseadusega vastavusse. Kontrolliti kahte varasemat ettekirjutust ja inspektor tuvastas, et üks ettekirjutus on täidetud ning veebileht vastab keeleseaduse nõuetele, teisele ettevõttele saadeti märgukiri ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
Keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli ja Tallinna Kopli Ametikooli kokku 67 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. 26 töötajaga tuleb kohtuda ja läbi viia märtsikuu jooksul keeleoskuse kontroll.
Kontrolliti Rimi Eesti Food AS-i Sõpruse Rimi hüpermarketi ühe töötaja keeleoskust – kaebus leidis kinnitust ja töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
Keeleoskuse järelkontroll toimus ka teistes Rimi Eesti Food AS-i kauplustes (Nautica Rimi hüpermarket, Telliskivi Rimi supermarket, Kalevipoja mini-Rimi, Laagri Rimi hüpermarket, Mustamäe keskuse hüpermarket, Laagna mini Rimi, Sõle Rimi supermarket, Vilde Rimi supermarket, Põhja Rimi supermarket, Sõpruse pst Rimi hüpermarket, Juhkentali mini-Rimi, Tatari mini-Rimi, Peterburi tee hüpermarket, Nurmenuku Rimi supermarket, Finest mini Rimi, Lasnamäe Centrumi Rimi hüpermarket, Tornimäe Rimi Express, Magistrali Rimi hüpermarket ja Pae Rimi hüpermarket), kus koostati kokku 52 järelkontrolli akti, neist 28-ga pikendati eksami sooritamise tähtaega ja neist 23 kontrollitavale tehti sunniraha hoiatus: ettekirjutuse täitmata jätmise korral on keeleametnikul õigus rakendada sunniraha. Ühe töötaja suhtes rakendati sunniraha ka seekord. 24 juhul menetlus lõpetati, sest töötaja tööleping on lõpetatud.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal vormistati kolm järelkontrolli akti Kohtla-Järve Kesklinna Põhikoolis selle kohta, et töötajatega on tööleping lõpetatud.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud ühe keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks. Kõik neli õppekava vastavad nõuetele ja Keeleamet esitas keelefirma dokumendid Haridus- ja Teadusministeeriumile kinnitamiseks. 

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti (info@keeleamet.ee) teel.

NB! 13.-22. märtsil on Keeleameti Ida-Viru talitus suletud! Küsimustega võib pöörduda Tallinna talituse poole.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja