Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 6.-10. august 2018

24.08.2018 | 14:21

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Haapsalus ja Läänemaal, kahele äriühingule saadeti märgukiri ettepanekuga viia teave kooskõlla keeleseaduse nõuetega.
    • Jaga

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal kontrolliti kolme keelefirma taotlusi, neist kahe õppekavad kiideti heaks ning edastati haridus- ja teadusministeeriumile, üks keelefirma peab oma õppekavasid veel täiendama.