Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 5.–9. juuni 2023

09.06.2023 | 14:09

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, Kadaka teel, Lasnamäel Idakeskuse piirkonnas) ja Jõhvis. Tuvastati kuus keeleseaduse nõuete rikkumist, neist kaks eemaldati kohe suulise menetluse käigus.
    • Jaga

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal jätkus keelekontroll Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Jõhvi ja Narva õppekohas, kus vormistati 54 esmakontrolli akti, neist 28 olid korras (töötajate eesti keele oskus vastab nõuetele), 17 töötajale tehti ettekirjutus täiendada eesti keele oskust, üheksa kontrollitut peavad sooritama eesti keele tasemeeksami.
Tallinna Seli Lasteaias tehti neljale uuele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
22 töötajal oli Keeleameti varasem ettekirjutus. Keeleametnikud tuvastasid, et üks töötaja on ettekirjutuse täitnud, kolme töötajaga on töösuhe lõpetatud – need neli menetlust lõpetati.
18 töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, samuti tehti neile sunniraha hoiatus, kuue kontrollitava suhtes rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud ühe keelefirma taotlust õppekava muutmiseks, taotlus oli põhjendatud ja HTMile edastati positiivne vastus. Kaks keelefirmat esitasid taotluse koolitajate lisamiseks, kõik kolm koolitajat kinnitati Keeleameti poolt sobivaks.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja