Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 5.–9. aprill 2021

09.04.2021 | 14:32

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh Pirital ja Põhja-Tallinnas), Harjumaal, Kohtla-Järvel, Jõhvis ning Valgas. Tuvastati neli keeleseaduse nõuete rikkumist. Kontrolliti üheksa ettevõtte avalikku teavet seoses Covidiga, neist kõik olid korras.
    • Jaga

Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest üks oli täidetud.

Kontrolliti kahe ettevõtte veebilehte, neist üks oli korras, teisel puudus eestikeelne teave.

Viiruse leviku vältimiseks toimuvad keelekontrollid enamasti dokumentide põhjal. Sel nädalal kontrolliti AS Prisma Peremarket Vanalinna Prisma kaupluse teenindajate keeleoskust. Viiele uuele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eksam, neist ühele sunniraha hoiatus. Neljale varasemale töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ja sunniraha hoiatus. Kahel töötajal oli tööleping lõpetatud ning menetlus lõpetati.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Arvestades olukorda riigis tehti haridusasutustes ettekirjutusi tööandja esitatud ja HARNO andmebaasi alusel. Tallinna Läänemere Gümnaasiumi uutest töötajatest kaks peavad sooritama eksami. Ühel varem ettekirjutuse saanud töötajal pikendati eksami sooritamiseks ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus. Kahel töötajal oli tööleping lõpetatud ning menetlus lõpetati.

Narva Lasteaia Käoke uutest töötajatest neli peavad sooritama eksami ning neist kolmele tehti sunniraha hoiatus. 23 varem ettekirjutuse saanud töötajal pikendati eksami sooritamiseks ettekirjutuse tähtaega, neile tehti sunniraha hoiatus ja neist 20 suhtes rakendati sunniraha.

Kohtla-Järve Lasteaia Tareke uutest töötajatest kuus peavad sooritama eksami ning neile tehti sunniraha hoiatus. Kaheksal varasemal töötajal pikendati eksami sooritamiseks ettekirjutuse tähtaega, rakendati sunniraha ning tehti uus sunniraha hoiatus. Kuuel töötajal oli tööleping lõpetatud ning menetlus lõpetati.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal sai heakskiidu ühe keelefirma taotlus tegevusloa saamiseks, selle kohta saadeti haridus- ja teadusministeeriumile positiivne hinnang. Lisaks olid hindamisel veel ühe keelefirma õppekavad, kokku neli õppekava. Samuti oli hindamisel ühe keelefirma taotlus uute koolitajate lisamiseks, kellele andis Keeleamet positiivse hinnangu.