Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 4. – 8. veebruar 2019

08.02.2019 | 10:21

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas ja Tartus. Kokku saadeti märgukiri 23-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et kolm äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud. Kahe firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab avaliku teabe kontrolliga ärimajades ja hotellides. Sel nädalal saadeti ühele Tallinna ärimajale märgukiri. Kahes Tallinnas asuvas hotellis tuvastati esmakontrolli käigus keeleseaduse rikkumisi, mille kohta hotellidele saadeti märgukiri.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Rimi Eesti Food AS-i Lasnamäe Centrumi Rimi hüpermarketi töötajate eesti keele oskust. Keeleametnikud tegid ettekirjutuse 13-le töötajale, kahele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Ka Selver AS-i Kolde Selveris toimus keelekontroll kaebuse tõttu, 35-st töötajast hinnati 14 töötaja eesti keele oskust, ettekirjutus tehti 13-le töötajale, ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Jätkus keelekontroll Maxima Eesti OÜ Haabersti Maxima XXX kaupluses. Esmakontrolli käigus tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam neljale töötajale. Selles kaupluses oli ka 21 ettekirjutust varasemast ajast. Järelkontroll näitas, et kümne töötajaga on tööleping lõpetatud, 11 töötajal tuli ettekirjutuse tähtaega pikendada, seitsmele töötajale tehti sunniraha hoiatus. Kontroll kaupluses jätkub veebruarikuu jooksul.

Kohtla-Järve Järveküla tee 50 Maxima XX kaupluses tehti esmakontrollis ettekirjutus sooritada eesti keele eksam kuuele töötajale, samuti tehti neile hoiatus selle kohta, et kui eesti keele eksam ei ole tähtajaks sooritatud, on keeleametnikul õigus rakendada sunniraha.

Kaebuste lahendamiseks kontrolliti Rocca al Mare keskuses asuva toitlustusettevõtte teenindajate keeleoskust, 11-st töötajast üks peab oma eesti keele oskust täiendama.

Kaebus leidis ka kinnitust ühes hotellis, kus kuuest töötajast ühele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna Mahtra Põhikoolis koostati kaks esmakontrolli- ja kaks järelkontrolliakti, kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele B2-taseme eksam, ühele õpetajale tehti sunniraha hoiatus.

Tallinna Tõnismäe Reaalkoolis pikendati kahel töötajal ettekirjutuse tähtaega, mõlemal töötajal tuleb tasuda ka sunniraha.

Jätkus keelekontroll Kiviõli Vene Koolis, kus vormistati üks esmakontrolli akt ja üheksa järelkontrolliakti, kõik ettekirjutusega sooritada B2-taseme eesti keele eksam. Üheksale koolitöötajale tehti ka sunniraha hoiatus.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Eurogümnaasiumi töötajate keeleoskust, ettekirjutus tehti ühele õpetajale.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal andsid keeleametnikud hinnangu kolmele keelefirmale. Kolme firma taotlus õpetaja lisamise kohta sai heakskiidu, üks lükati tagasi.