Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 4.–8. oktoober 2021

08.10.2021 | 14:13

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh kesklinnas, Põhja-Tallinnas, Kristiines ja Lasnamäel ning Tiskres), Narvas, Kohtla-Järvel, Võrus, Mõisakülas ja Tartus. Tuvastati kümme keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest kümme olid täidetud. Kolmel ettevõttel, kes ei ole jõudnud ettekirjutust täita, pikendati tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti 8 ettevõtte veebilehte, neist kaks ei vasta keeleseaduse nõuetele ja ettevõtetele saadeti märgukiri.

Arvestades olukorda riigis tehti haridusasutustes keeleoskuse kontrolle tööandja esitatud dokumentide ja HARNO andmebaasi alusel. Sel nädalal kontrolliti kaebuste lahendamiseks AS Hoolekandeasutused Sillamäe Gagarini üksuse, Reinesberg Grupp OÜ HS Hambaravi, DentalFactory OÜ Hambaravi, MeerhofDC OÜ, Garaažiühistu Laine-2, Maxima Eesti OÜ Jõhvi Maxima XX, Tartu Kutsehariduskeskuse ja Tartu Lasteaed kelluke töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente. 60 kontrollitavaga jätkub menetlus oktoobrikuu jooksul.

Maxima Eesti OÜ Kohtla-Järve Järvekülatee Maxima XX kaupluses kontrolliti seitsme töötaja tegelikku eesti keele oskust, ühe keeleoskus tunnistati ametikohale vastavaks, kuuele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ning sunniraha hoiatus. Kolmel töötajal oli samas kaupluses varasem ettekirjutus, mis oli täitmata. Keeleametnik pikendas ettekirjutuse tähtaega ja rakendas nende suhtes sunniraha.

Jätkus järelkontroll PPA Ida Prefektuuris, kus pikendati 11 kontrollitava ettekirjutuste tähtpäeva, kümne suhtes rakendati sunniraha.

Avalikustati konkursi „Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi 2021” tulemused

Keeleamet selgitas koostöös Emakeele Seltsi, Eesti keelenõukogu, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Interneti Sihtasutusega välja ettevõttenime võistluse „Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi 2021” võitjad.

Tänavu on varasematele kategooriatele (teenindusettevõte, tootmisettevõtte, aasta uustulnukas, vabaühendus, haridus- ja kultuuriasutus) lisandunud veel kaks: õpilasfirma ning .ee internetiaadress ehk rahvusdomeeni nimi.

Keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk selgitab: „Võõrkeelsed äri- ja ettevõttenimed moodustavad suure osa teabest meie avalikus ruumis. Tihti on teabekandjal ka võõrkeelne internetiaadress ja nii on kogu esmane teave ettevõtte kohta võõrkeelne. Kui varem põhjendati seda vajadusega anda teavet välisturistidele, siis vähemalt praeguses olukorras ei ole sellel põhjendusel enam alust.

Eheda eesti ettevõttenime võistluse eesmärk on juhtida ettevõtjate ja avalikkuse tähelepanu avaliku ruumi võõrkeelestumisele ning väärtustada eestikeelseid äri-, ettevõtte- ja rahvusdomeeninimesid. Selle asemel et hurjutada võõrkeeli eelistavaid ettevõtjaid, tunnustame neid, kes hindavad ja austavad eesti keelt, mis on ju ometi maailma kõige ilusam keel.“

Võitjad kategooriate kaupa

Aasta uustulnukas: Kõhuvabohu OÜ

Ära märkida: Rohupood OÜ, Kriksadull OÜ, Tekstitaip OÜ

Haridus- ja kultuuriasutus: OÜ Mõttemaru

Ära märkida: Väike Päike Lasteklubi OÜ

Teenindusettevõte: Kaine Kärbes OÜ

Ära märkida: Tähemõrsja OÜ, Stiilne Salk OÜ, pagar-deli-resto Päris (Maitse Sepad OÜ)

Tootmisettevõte: Ilmavald OÜ

Ära märkida: Traageldaja OÜ, Sokisahtel OÜ, Ühetähejutud OÜ

Vabaühendus: võitjat välja ei kuuluta

Ära märkida: Elav Elva (SA Elva Kultuur ja Sport)

Õpilasfirma: Leivik

Ära märkida: Prühted

Rahvusdomeeninimi: ühetähejutud.ee

Ära märkida: stiilnesalk.ee, tekstitohter.ee, meemehed.ee

Võitjad tehti teatavaks 8. oktoobril Emakeele Seltsi Youtube'i kanali kaudu, ülekanne on järelvaadatav aadressil https://bit.ly/EHE-EESTI-2021.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Järelkontroll toimus kahes erakoolis. MTÜ-s kool 21. sajandil pikendati ettekirjutuse tähtaega kahel õpetajal ning MTÜ-s Teeviit Eurokool Eurogümnaasiumis lõpetati menetlus seoses ettekirjutuse täitmisega.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal külastati ühe koolitusfirma keeletundi, mille kohta saadetakse eelakt järgmisel nädalal.