Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 4.–8. november 2019

08.11.2019 | 13:00

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Valgas, Tartus ja Viljandis. Esmakontrolli käigus tuvastati 12 rikkumist. Kokku saadeti märgukiri 27-le äriühingule. Järelkontrollide käigus pikendati 13 firmal ettekirjutuse tähtaega (neist üks on ettekirjutuse täitnud osaliselt), neli firmat on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud.
    • Jaga

Kontrolliti seitsme ettevõtte veebilehte, neist kaks olid Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, viie ettevõtte puhul pikendati tähtaega.

Jätkus keelekontroll Rimi Eesti Food AS-i Tatari mini-Rimi, Finest mini-Rimi ja Viru Rimi kauplustes, kus tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam kolmele töötajale, ühe töötaja eesti keele oskus tunnistati ametikohale vastavaks.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti OÜ Klauser Baltic kangastuudio töötaja eesti keele oskust, tema eesti keele oskus vastab nõuetele ja ettekirjutust ei tehtud.

Jätkus keelekontroll SA-s Ida-Viru keskhaigla, kus järelkontrolli käigus pikendati ettekirjutuse tähtaega seitsmel töötajal (neile tehti sunniraha hoiatus ja kuuel töötajal tuleb tasuda ka sunniraha).

Toimub järelkontroll Politsei-ja Piirivalveameti Ida Prefektuuris, sel nädalal jätkati dokumentide kontrolliga, tegeliku keeleoskuse kontroll toimub järgmistel nädalatel.

Jätkub keelekontroll apteekides. Sel nädalal kontrolliti OÜ Kvatropharma Virbi Euroapteegi ühe töötaja keeleoskust, esmakontrollis tehti ühele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Herba Apteegi AS-i kolmel töötajal oli ettekirjutus varasemast ajast, järelkontrolli käigus tuvastati, et ettekirjutused on täitmata: kaks töötajat peavad oma eesti keele oskust veel täiendama. Üks Herba Apteegi töötaja on töölt lahkunud, seetõttu lõpetati tema suhtes menetlus.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal toimus keelekontroll Tallinna Kirsikese Lasteaias, kus esmakontrolli käigus tehti kuuele töötajale ettekirjutus, järelkontrolli käigus pikendati viie töötaja ettekirjutuse tähtaega, neljale töötajale tehti sunniraha hoiatus, kahel töötajal tuleb tasuda sunniraha. Kaks järelkontrolli akti vormistati menetluse lõpetamise kohta seoses töölepingute lõpetamisega.

Kontrolliti Kool 21. sajandi MTÜ erakooli õpetajate eesti keele oskust, 15-st töötajast kahele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Kohtla-Järve erakoolis Intellekt tegi keeleametnik esmakontrolli käigus neli ja järelkontrollis ühe ettekirjutuse sooritada nõutav tasemeeksam, kahele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Jätkus keelekontroll Kohtla-Järve Maleva põhikoolis, kus esmakontrolli käigus tuvastati, et ühe töötaja eesti keele oskus vastab nõuetele ja ettekirjutust ei tehtud; järelkontrolli käigus pikendati teise töötaja ettekirjutuse tähtaega.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal andsid keeleametnikud hinnangu kahe keelefirma taotlusele tegevusloa saamiseks – ühel keelefirmal tuleb teha veel mõningaid parandusi, teise dokumendid edastati haridus- ja teadusministeeriumile kinnitamiseks. Üks keelefirma esitas taotluse uue õpetaja lisamiseks, mis sai heakskiidu.