Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 4.–8. mai 2020

08.05.2020 | 14:24

Sel nädalal kontrollisid keeleametnikud eriolukorra teavet, ettevõtete esitatud andmeid ja veebilehti.
    • Jaga

Saaremaa toitlustus- ja majutusasutuste veebilehtede kontroll näitas, et 15 toitlustusasutuse veebilehed on eestikeelsed, neist kolmel tuvastati üksikuid keelevigu ja eksimusi.

43 majutusasutuse veebilehest kaks olid võõrkeelsed, 20 majutusasutusel tuvastati veebilehel üksikuid vigu, millele keeleametnik juhib ettevõtete tähelepanu.

Tallinnas ja Harjumaal tegutsevate transpordi-, toitlustus- ja kaubandusettevõtete veebilehed on suures osas korras, 56st kontrollitud lehest ainult kahel tuvastati keelevigu.

Laekunud kaebustega tegelesid keeleametnikud nii palju, kui eriolukord seda võimaldab.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal kontrolliti ka haridusasutuste veebilehti. Sillamäe üldhariduskoolide veebilehed on valdavalt eesti keeles, esineb üksikuid keelevigu. Ka üheksa Narva lasteaia veebilehed on valdavalt eesti keeles, neis esineb üksikuid puudusi.

Sillamäe Gümnaasium on esitanud Keeleinspektsioonile töötajate keeleoskust tõendavad andmed. Narva Kreenholmi Gümnaasiumis lõpetati menetlus kümne töötaja suhtes, sest töösuhe nendega on lõpetatud. Andmete kontroll toimub andmebaasides, keelekontroll pärast eriolukorra lõpetamist.