Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 31. jaanuar–4. veebruar 2022

04.02.2022 | 14:11

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Nõmmel, Hiiul, Lasnamäel, sh Tähesaju tee ja Pae turu piirkonnas) ja Võrus. Tuvastati 17 keeleseaduse nõuete rikkumist, mille kohta saadeti ettevõtetele märgukiri. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 21 varasemast ettekirjutusest olid 14 täidetud.
    • Jaga

Esmakontrolli käigus kontrolliti kuue ettevõtte veebilehte, neist kolm olid korras, kolmele ettevõttele saadeti märgukiri. Varasematest ettekirjutustest oli seitse täidetud, neljal juhul pikendati ettekirjutuse täitmise tähtaega.

Arvestades olukorda riigis kontrollitakse keeleoskust pigem dokumentide alusel. Keeleametnikud kontrollisid kaebuste lahendamiseks ja järelkontrollide planeerimiseks Tallinna Linnatranspordi AS-i, Tallinna Lasteaia Ojake ja Narva Laste Loomemaja töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente ja tööandja esitatud andmeid. 123 kontrollitavast 56-l puudub keeleoskust tõendav dokument. Keeleametnikud algatavad menetluse, keeleoskust kontrollitakse vestlusega veebruarikuu jooksul.

Maxima Eesti Tartu Kalda 15 ja Võru 55 Maxima XX kaupluses pikendati ettekirjutuse tähtaega kahel töötajal.

AS-is SEBE kontrolliti ettekirjutuste täitmist ja tuvastati, et üks töötaja on ettekirjutuse täitnud, 27 töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega. Ühtlasi tehti 26 kontrollitavale sunniraha hoiatus.

Ilmar Tomusk osales 4. veebruaril Tallinna Ülikooli klassiõpetajate juubelikonverentsil paneeldiskussioonis „Algõpetuse aktuaalsed probleemid“

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Üldjuhul toimub keeleoskuse kontroll tööandja esitatud dokumentide ja HARNO andmebaasi alusel. Seoses dokumentide puudumisega tehti sel nädalal ettekirjutus kolmele Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja töötajale ja ühele Valga Lasteaed Pääsuke töötajale, neil tuleb aasta jooksul sooritada ametikohal nõutav eesti keele eksam.

Kohtla- Järve Koolinoorte Loomemajas selgus järelkontrolli käigus, et üks töötaja on varasema ettekirjutuse täitnud. Kolme töötaja ettekirjutuse tähtaega pikendati ja neile tehti sunniraha hoiatus.

Narva Muusikakoolis vormistati seitse järelkontrolli akti nende töötajate kohta, kellega on tööleping lõpetatud.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal said heakskiidu kolme keelefirma taotlused koolitajate lisamiseks.

Anna oma hääl konkursil „Keeletegu 2021“ (kuni 27.02.2022)

2021. aasta parima keeleteo rahvaauhinna saaja väljaselgitamiseks on alanud avalik hääletus, mis kestab 27. veebruari keskööni. Igaühel on võimalik anda oma hääl ühele või mitmele kandidaadile Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel https://www.hm.ee/et/keeletegu2021.

Keeleteo konkursiga tunnustatakse tegusid, mis tõstavad eesti keele tuntust ja mainet, väärtustavad eesti keele õpetamist, õppimist ja oskamist, soodustavad eesti keele kasutamist ja staatuse kindlustamist ning edendavad eesti keele talletamist ja uurimist.

2021. aasta keeleteo tiitlile jäi pärast Emakeele Seltsi juhatuse sõela kandideerima 32 mullust keeletegu, mille põhjalikumad kirjeldused (PDF) (PDF) on kättesaadavad ministeeriumi kodulehel.