Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 30. oktoober – 3. november 2017

18.12.2017 | 11:00

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus, Valgas, Narvas, Kohtla-Järvel, Tapal ja Rakveres. 26-le äriühingule on saadetud märgukiri seoses võõrkeelse avaliku teabega või eestikeelse teenindamise puudumisega. Viis äriühingut on keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud ning eemaldanud võõrkeelse teabe või lisanud eestikeelse teabe. Kümne firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Keeleinspektsioonile esitati kaebus trollijuhi kohta, kes ei osanud vastata reisija küsimusele eesti keeles. Keeleametnikud kontrollisid Tallinna Linnatranspordi AS-i töötajat, kellele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Kaebuse lahendamiseks toimus Lasnamäe Centrumi RIMI töötajate keeleoskuse kontroll, suvel alanud keelekontroll lõppes kuue töötaja keeleoskuse kontrolliga, kolmele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Üldse on 75-st RIMI töötajast saanud keeleinspektsiooni ettekirjutuse 15 töötajat, üks töötaja peab oma keeleoskust täiendama.

Samuti kaebuse lahendamiseks kontrolliti SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla neuroloogiaosakonna kuue hooldustöötaja eesti keele oskust, neljale hooldajale tehti ettekirjutus sooritada B1-taseme eesti keele eksam.

Ida-Viru Keskhaigla SA-s jätkus keelekontroll, kontrolliti 6 töötaja keeleoskust, kõigile pikendati eesti keele eksami sooritamise tähtpäeva ning ühtlasi teavitati 5 töötajat, et ettekirjutuse mittetäitmise korral on keeleametnikul õigus rakendada sunniraha. Keelekontroll meditsiiniasutuses jätkub.

Tapa linnas tuvastati 15 keeleseaduse ja kohanimeseaduse nõude rikkumist tänavasiltidel, selle kohta saadeti märgukiri kohalikule omavalitsusele.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tartu Kaugõppegümnaasiumis ja Valga Kaugõppegümnaasiumis pikendati ettekirjutuse tähtaega ühel töötajal. Tartu Väikelastekodu KÄOPESA kahele töötajale tehti ettekirjutus sooritada ametikohal nõutaval tasemel eesti keele eksam.

Tapa Vene Põhikoolis kontrolliti varasemate ettekirjutuste täitmist ja lõpetati kolm menetlust.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal külastas Keeleinspektsiooni esindaja Eesti Töötukassaga koostöös Narvas ja Kohtla-Järvel toimuvaid keelekursuseid. Rahuldati kolme keelefirma taotlus uute õpetajate lisamiseks koolitajate hulka.