Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 30. jaanuar–3. veebruar 2023

03.02.2023 | 14:31

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas, Tähesaju teel), Keilas, Jõhvis ning Narvas. Tuvastati 12 keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest kümme olid täidetud, viiele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti üheksa ettevõtte kodulehe keeleseadusele vastavust, neist kahele saadeti märgukiri – kahe kuu jooksul tuleb veebileht viia keeleseadusega vastavusse.
Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti Lasnamäe Gümnaasiumi, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi, SA Ida-Viru Keskhaigla III kirurgiaosakonna, DAS Group OÜ ja Avantika Grupp OÜ kokku 262 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. 67 töötajaga tuleb kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll.
Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Üheksa Uba OÜ Kennedy´s Baar ja Köök kahe teenindaja eesti keele oskust. Kaebus leidis kinnitust ja mõlemale töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
Samuti leidis kaebus kinnitust Eesti Veterinaaria Kliinikumi OÜ PetCity Rannamõisa loomakliinikus, kus töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal kontrolliti Narva Soldino Gümnaasiumis töötajate keeleoskust. Esmakontrollis tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ühele töötajale. Järelkontrolliakte vormistati 14, neist üks oli korras, sest töötaja on ettekirjutuse täitnud; ülejäänud aktid olid ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam, 13 töötajale tehti sunniraha hoiatus, kümnel juhul rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud kolme keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks. Hindamisel oli kokku kuus õppekava. Ühe koolitusfirma õppekavad olid korras ja need edastati Haridus- ja Teadusministeeriumile kinnitamiseks. Kaks koolitusfirmat peavad õppekavasid veel täiendama. Üks koolitusfirma esitas taotluse kolme koolitaja lisamiseks, ühe õpetaja taotlus sai heakskiidu, kaks taotlust lükati tagasi.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja