Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 30. jaanuar–03. veebruar 2017

03.02.2017 | 13:50

Lõppenud nädalal kontrolliti SA Temptrans bussijuhtide tegelikku eesti keele oskust, neljale töötajale tehti ettekirjutus: üks peab sooritama keeleeksami ja kolm täiendama eesti keele oskust.
    • Jaga

Kolmes Tallinna kaupluses (Italyna King, Maxima ja Sanitex) kontrolliti töötajate keeleoskust, 19-le töötajale tehti ettekirjutus sooritada keeleeksam.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Lasnamäe Vene Gümnaasiumis kontrolliti 13 õpetaja keeleoskust ja seniste ettekirjutuste täitmist. Üheksale töötajale tehti ettekirjutus, viiele sunnirahahoiatus ja kahe töötaja puhul rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Kontrolliti keelefirmade veebilehtede vastavust täiskasvanute koolituse seaduses sätestatud nõuetele. Ühele keelefirmale tehti ettekirjutus nõutavate andmete avalikustamise osas, kuna teave veebilehel oli puudulik.

Nende keelefirmade puhul, kes seaduse nõudeid ei täida, võidakse teha ettepanek tegevusluba kehtetuks tunnistada.