Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 3.–7. oktoober 2022

07.10.2022 | 14:09

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinna vanalinnas, Põhja-Tallinnas ja keskturu piirkonnas, Tõrvas, Valgas, Viljandis ja Narvas. Tuvastati kaheksa keeleseaduse nõuete rikkumist, millest viis eemaldati kohe. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 14st varasemast ettekirjutusest oli üheksa täidetud, viiele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja anti lisaaega ettekirjutuse täitmiseks.
    • Jaga

Kolme ettevõtte veebilehtede esmakontrolli käigus keeleseaduse rikkumisi ei tuvastatud. Varasema ettekirjutuse täitmist kontrollides tuvastati, et ettevõte on ettekirjutuse täitnud ja menetlus lõpetati.

Keeleoskust kontrollitakse pigem dokumentide alusel. Keeleametnikud kontrollisid kaebuste lahendamiseks ja keeleoskuse kontrolli planeerimiseks Tallinna Juudi Kooli, Kiviõli Kunstide Kooli, Lasteaed Mesipuu, Lasteaed Kajakas ja Prisma Peremarket AS-i Mustika Prisma töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente ja tööandja esitatud andmeid. 233st kontrollitust 55 töötaja (23%) eesti keele oskus ei vasta nõuetele, nende puhul alustatakse menetlust järgmisel nädalal.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Pärnu KANGFU OÜ massaažisalongi töötaja keeleoskust, töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Samuti kontrolliti kaebuse lahendamiseks Articard OÜ töötaja keeleoskust, töötaja peab sooritama eesti keele eksami.

Maxima Eesti OÜ Valga Maxima XX kaupluses tehti ühele töötajale esmakontrollis ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ja sunniraha hoiatus. Järelkontrollis pikendati samas kaupluses teise töötaja ettekirjutuse tähtaega. Kohtla-Järve Maxima XX kaupluses lõpetati 24 menetlust seoses töölepingute lõppemisega.

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise ametis tunnistati ühe töötaja eesti keele oskus ametikoha nõudele vastavaks, kolmel töötajal pikendati senise ettekirjutuse tähtaega ja nende suhtes rakendati sunniraha.

6. oktoobril külastas Keeleametit õiguskantsler Ülle Madise. Peamiselt arutati Narva linnavolikogu liikmete ning volikogu istungite keelekasutusega seonduvat. Kõne all oli ka avaliku ruumi võõrkeelestumine ning muud keelevaldkonna aktuaalsed teemad. Ilmar Tomusk tutvustas õiguskantslerile ameti järelevalve praktikast välja kasvanud keeleseaduse muutmise ettepanekuid.

Selgunud on ilusa eestikeelse äri- ja ettevõttenime võistluse “Ehe Eesti − Eesti ettevõttele eesti nimi 2022” võitjad.

Võitjad kategooriate lõikes on:

Aasta uustulnukas: Kriba (OÜ Kriba Kommunikatsioon, kommunikatsioon ja turundus);

Haridus- ja kultuuriasutus: Pillikeel OÜ (muusika, kontsertide jt kultuurisündmuste korraldamine);

Teenindusettevõte: Tikupoiss OÜ (restoran ja kaupluse koos tanklaga);

Tootmisettevõte: OÜ Vahvärk (ehitus ja projekteerimine);

Vabaühendus: Saunaministeerium MTÜ (saunakultuuri hoidmine ja arendamine);

Õpilasfirma: Sörmik (käsitöösõrmuste valmistamine lusikatest ja kahvlitest):

Rahvusdomeeninimi: pinnavormijad.ee (maastikuarhitektuur ja –ehitus).

Lähemalt saab võistlusest lugeda siit.

Keeleparandajad

Viljandi Linnaraamatukogu korraldab 2022. aasta sügis-talvisel perioodil kohtumisürituste sarja „Keeleparandajad“. Ilmar Tomusk kohtus 4. oktoobril 2.–3. klasside keeleparandajatega ning rääkis neile eesti keele väljendusrikkusest.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal kontrolliti Lasteaias Kajakas töötajate eesti keele oskust ja ettekirjutuste täitmist. Ühele uuele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Kaheksal töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, kuuele töötajale tehti sunniraha hoiatus ja kolme töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Narva Paju Koolis toimus järelkontroll. Üks töötaja on ettekirjutuse täitnud, see menetlus lõpetati. 23 töötajat ettekirjutust täitnud ei ole, keeleametnikud pikendasid nende ettekirjutuste tähtaega, tegid sunniraha hoiatuse ning 22 töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel perioodil hinnati kolme koolitusfirma taotlust uute koolitajate lisamiseks, kõik 14 õpetajat said heakskiidu. Keeleametnikud külastasid ühe keelefirma kahte tundi, eelakt tunnikülastuse kohta vormistatakse järgmisel nädalal ja saadetakse koolitusfirmale tutvumiseks.

Keeleamet asub uuel aadressil

Alates 3. oktoobrist asub Keeleamet uuel aadressil Roosikrantsi 6.

Seoses kolimisega on Keeleameti töö häiritud ning seetõttu võivad menetlused võtta tavapärasest rohkem aega. Kuna helistamisel võib esineda tehnilisi probleeme, on kõige parem meiega ühendust võtta e-posti teel [email protected].