Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 3.–6. aprill 2023

06.04.2023 | 10:03

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas) ja Tallinna lähiümbruses. Tuvastati seitse keeleseaduse nõuete rikkumist, millest üks lahendati kohe suulise menetluse käigus. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest kolm olid täidetud, neljale ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti nelja ettevõtte kodulehe keeleseadusele vastavust, keeleseaduse rikkumisi ei tuvastatud.
Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Bolt Services EE OÜ ühe taksojuhi eesti keele oskust. Kaebus leidis kinnitust ja taksojuhile tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
OG Elektra AS Grossi Toidukaubad Järveotsa tee 35b kaupluses tehti neljale töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, esmakontrollis tehti kolmele töötajale sunnirahahoiatus.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal toimus keelekontroll Kohtla-Järve Ahtme Põhikoolis, esmakontrollis tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ja sunniraha hoiatus kuuele töötajale. Järelkontrollis pikendati ettekirjutuse tähtaega 19 töötajal, neist 18 suhtes rakendati sunniraha. Üks töötaja oli ettekirjutuse täitnud ja see menetlus lõpetati.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud kahe keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks. Hinnati kokku kuut õppekava, mida tuleb veel koolitusfirmadel täiendada, Keeleamet saatis omapoolsed ettepanekud paranduste sisseviimiseks.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja