Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 28. september – 2. oktoober 2020

02.10.2020 | 15:55

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas, Mustamäel, samuti Nautica, Kristiine ja Stroomi keskuses), Kohtla-Järvel, Jõhvis, Sillamäel ja Tartus. Tuvastati 29 rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 20 varasemat ettekirjutust oli täidetud, 6 ettekirjutust olid täidetud osaliselt. 19 firmale, kes ei ole ettekirjutust jõudnud veel täita, saadeti märgukiri ning pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti 23 ettevõtte veebilehte, neist kümnele firmale saadeti märgukiri, milles juhiti tähelepanu keeleseaduse nõuetele.

Viiruse leviku vältimiseks toimuvad keelekontrollid enamasti dokumentide põhjal. Kaebuste lahendamiseks toimusid keelekontrollid Rimi Eesti Food AS-i Laagna mini-Rimi ja Läänemere tee 2c mini-Rimi kaupluses. Esmakontrollis tehti ettekirjutus kolmele töötajale.

Jätkub keelekontroll OG Elektra Jõhvi kaupluses, kus sel nädalal tunnistati kolme töötaja eesti keele oskus ametikoha nõudele vastavaks. Kontroll Grossi poodides jätkub oktoobrikuus.

Maxima Eesti OÜ Õismäe tee 46 Maxima XX kaupluses koostasid keeleametnikud kolm esmakontrolli akti ja neli järelkontrolli akti, kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam. Kolmele töötajale tehti sunniraha hoiatus. Ka Tartu Maxima XX kaupluses (Kalda 15) ja Valga Maxima XX kaupluses pikendati neljal töötajal ettekirjutuse tähtaega.

Seoses sellega, et restoran suleti ja töötajate töölepingud lõpetati, koostasid keeleametnikud 4 järlekontrolli akti Alliance Hospitality OÜ menetluste lõpetamiseks.

Ühe Harjumaa päästja ettekirjutuse tähtaega pikendati – päästja peab oma eesti keele oskust veel täiendama.

Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodus vormistati sel nädalal kaheksa esmakontrolli akti (neist kaks on ettekirjutuseta, kuus ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam) ja kaks järelkontrolli akti ettekirjutusega sooritada eksam. Keeleametnikud tegid kaheksal juhul ka sunniraha hoiatuse.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Neljas Tallinna koolis pikendati esitatud dokumentide alusel ettekirjutuste tähtaegu. Kohtuti ainult nende töötajatega, kellel oli ettekirjutus täiendada eesti keele oskust.

Tallinna Pae Gümnaasiumis tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam üheksale uuele töötajale, järelkontrolli käigus pikendati ühe pedagoogi ettekirjutuse tähtaega, üks õpetaja oli ettekirjutuse täitnud.

Ehte Humanitaargümnaasiumis tehti ettekirjutus ühele uuele töötajale (sooritada eksam), üheksa töötaja ettekirjutuste tähtaegu pikendati, seitsmele töötajale tehti sunniraha hoiatus, kuue õpetaja osas rakendati sunniraha, üks töötaja oli ettekirjutuse täitnud.

Ka Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis tehti esmakontrollis ettekirjutus ühele uuele töötajale, pikendati kümne töötaja senist ettekirjutust, üks õpetaja oli ettekirjutuse täitnud, kahe töötajaga oli tööleping lõpetatud. Linnamäe Vene Lütseumis tehti sunniraha hoiatus kuuele töötajale ning kahe töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Tallinna 53. Keskkoolis tunnistati ühe uue töötaja keeleoskus ametikoha nõudele vastavaks, järelkontrollis pikendati kahe pedagoogi ettekirjutuse tähtaega, ühe õpetaja suhtes rakendati sunniraha.

Tartu Annelinna Gümnaasiumis pikendati kahe töötaja eksami sooritamise tähtaega.

Sillamäe Vanalinna Koolis pikendati kümne töötaja ettekirjutuse tähtaega, ühtlasi tehti töötajatele sunniraha hoiatus.

Tallinna Lasteaias Mesipuu vormistati kolm esmakontrolli akti, neist üks ettekirjutusega sooritada tasemeeksam, kahe kontrollitud töötaja eesti keele oskus vastab nõuetele. 11 varasema ettekirjutusega töötaja puhul pikendati ettekirjutuse tähtaega ja töötajatele tehti sunniraha hoiatus. Ühe töötaja suhtes rakendati sunniraha. Üks töötaja on ettekirjutuse täitnud.

Jõhvi lasteaias Sipsik tuli keeleametnikul ettekirjutuse tähtaega pikendada viiel töötajal, neile tehti sunniraha hoiatus ja rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud kahe keelefirma taotlust (kokku kuus õppekava) tegevusloa saamiseks ja edastasid ühele neist omapoolsed ettepanekud õppekavade täiustamiseks. Ühe keelefirma taotlus sai heakskiidu ja see edastati haridus- ja teadusministeeriumile kinnitamiseks. Neli koolitusfirmat esitasid taotluse uute koolitajate lisamiseks, kõik 15 õpetajat said kinnituse ning nende dokumendid edastati haridus- ja teadusministeeriumile.