Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 28. oktoober–1. november 2019

01.11.2019 | 14:14

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, Balti jaama turul, Telliskivi loomelinnaku piirkonnas, Õismäel, Nautica ja Ülemiste keskuses), Rakveres, Haapsalus ja Tartus, tuvastati 24 keeleseaduse rikkumist (neist kaks eemaldati koheselt suulise menetluse tulemusena). Kokku saadeti märgukiri 12-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 11 äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud (neist neli osaliselt), üheksa firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

SA Ida-Viru Keskhaiglas koostati üks esmakontrolli akt (ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam, ühtlasi tehti sunniraha hoiatus) ja 20 järelkontrolli akti (neist kaks korras – töötajad on ettekirjutuse täitnud), 18-le tehti sunniraha hoiatus ja 17 töötajat peavad tasuma sunniraha. Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Rakvere Haigla AS-i ühe töötaja eesti keele oskust; ehkki kontrollitava keeleoskus oli päris hea, tuleb tal sooritada C1-taseme eksam.

Jätkus keelekontroll Järva Tarbijate Ühistu Narva Maksimarketis, kus kontrolliti 10 töötaja eesti keele oskust, neist kuue keeleoskus vastab nõuetele, neli töötajat peavad sooritama eesti keele eksami.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti ühe AS Prisma Peremarketi Rocca al Mare Prisma töötaja keeleoskust – kaebus leidis kinnitust, töötaja peab sooritama eesti keele eksam.

Maxima Eesti OÜ Maxima X (Kiili tn) kaupluses kontrolliti nelja töötaja keeleoskust, neil kõigil tuleb sooritada eesti keele eksam.

Kontrolliti kolme ettevõtte veebilehte, neist üks vastas keeleseaduse nõuetele, kahe firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Jätkus keelekontroll Kohtla-Järve Maleva Põhikoolis, kus sel nädalal vormistati neli järelkontrolli akti, neist üks ettekirjutusega sooritada eksam; kolme töötaja tööleping on lõpetatud, mistõttu lõpetati ka menetlus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele.

Sel nädalal andsid keeleametnikud hinnangu kuue firma taotlusele õpetaja lisamiseks, üks taotlus sai eitava vastuse, ülejäänud said Keeleinspektsiooni kinnituse. Hinnang anti ka ühe keelefirma tegevusloa taotlusele, keelefirmal tuleb dokumente täiendada. Ühele keelefirmale saadeti kokkuvõte tunnikülastusest.

Samuti palus Eesti Töötukassa toimuva hanke raames Keeleinspektsiooni hinnangut nelja firma esitatud andmete kohta.