Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 28. november – 2. detsember 2022

05.12.2022 | 10:58

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinna vanalinnas, südalinnas, Põhja-Tallinnas sadama piirkonnas, Sikupilli keskuses, Laagri Bauhofis, Tartus, Valgas ja Narvas, sh mitmel jõulumüügil. Tuvastati 17 keeleseaduse nõuete rikkumist, mille kohta saadeti ettevõtetele märgukiri. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 19st varasemast ettekirjutusest oli 15 täidetud, neljale ettevõttele saadeti meeldetuletus ja anti lisaaega ettekirjutuse täitmiseks.
    • Jaga

Nelja ettevõtte veebilehe esmakontrolli käigus keeleseaduse rikkumisi ei tuvastatud.
Keeleoskust kontrollitakse pigem dokumentide alusel. Keeleametnikud kontrollisid kaebuste lahendamiseks ja keeleoskuse kontrolli planeerimiseks Narva Soldino Gümnaasiumi, Sakala Eragümnaasiumi, Kohtla-Järve Lasteaia Väikemees, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla õenduskliiniku, OÜ Muuga Perearstikeskuse ja AS Prisma Peremarketi Linnamäe Prisma töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente ja tööandja esitatud andmeid. 87st kontrollitust 42 töötaja eesti keele oskus ei vasta nõuetele, nende puhul alustati menetlust juba sel nädalal ning jätkub järgmisel nädalal.
ProSmile OÜ ProSmile Hambakliinikus toimus keeleoskuse järelkontroll. Keeleametnikud pikendasid kahele töötajale tehtud ettekirjutuse tähtaega, neist ühele tehti sunniraha hoiatus. Üks akt koostati menetluse lõpetamise kohta, sest töötajaga on tööleping lõpetatud.
AS Prisma Peremarketi Linnamäe Prismas kontrolliti kaebuse lahendamiseks ühe töötaja eesti keele oskust, kaebus leidis kinnitust ja töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
Maxima Eesti OÜ Tartu Maxima XX (Narva mnt 112) ja Valga Maxima XX kaupluses koostati 2 järelkontrolliakti, millega pikendati ettekirjutuse tähtaega ja 3 akti selle kohta, et menetlus lõpetatakse (töötajad ei tööta enam kaupluses).

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Ehte Humanitaargümnaasiumis vormistati kaheksa järelkontrolli akti: viiel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus, kolme töötaja suhtes rakendati sunniraha. Kolme aktiga lõpetati menetlus, sest töötajatega on tööleping lõpetatud.
Narva Kesklinna Gümnaasiumis vormistati 12 järelkontrolli akti, neist üks menetluse lõpetamise kohta, sest ettekirjutus on täidetud. 11 töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega ja kümne töötaja suhtes rakendati sunniraha. Ka kahele uuele töötajale tehti ettekirjutus. Kui nad ei soorita tähtajaks eesti keele eksamit, on keeleametnikel õigus rakendada nende suhtes sunniraha.
Tallinna Tammetõru Lasteaias vormistasid keeleametnikud viis esmakontrolli akti ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam, seitsme järelkontrolli aktiga pikendati ettekirjutuse täitmise tähtaega ja kahe töötaja menetlused lõpetati seoses töölepingu lõpetamisega. Seitsmele töötajale tehti sunniraha hoiatus, kolme suhtes rakendati sunniraha.
Kohtla-Järve Lasteaias Väikemees pikendati järelkontrolli käigus kuue töötaja ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus. Viie töötaja suhtes rakendati sunniraha. Kontroll lasteaias jätkub.
Sillamäe Spordikompleksis Kalev jätkus keelekontroll, kus lõpetati 11 järelkontrolli aktiga menetlus, sest töölepingud on lõpetatud.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. 
Sel nädalal hinnati nelja keelefirma taotlust uue koolitaja lisamiseks, kõik neli said Keeleameti heakskiidu.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke 

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles  tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti (info@keeleamet.ee) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja