Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 28. november-2. detsember 2016

02.12.2016 | 10:27

Lõppenud nädalal kontrolliti Ida Päästekeskuse töötajate eesti keele oskust. Narva päästekomandos tehti neli ettekirjutust koos sunnirahahoiatusega, Sillamäe päästekomandos tehti kaks ettekirjutust koos sunnirahahoiatusega.
    • Jaga

Keeleoskust kontrolliti kahes Maxima kaupluses. Paepargi Maximas on 66 töötajat, keeleoskuse nõue on 26-l, eksami sooritamise ettekirjutus tehti 23 töötajale. Smuuli tee Maximas tehti kaheksa ettekirjutust.

Üheteistkümnele Tallinna äriühingule tehti ettekirjutus viia avalik teave vastavusse keeleseaduse nõudega. Kolmele Tallinna restoranile tehti ettekirjutus tagada eestikeelne teenindamine.

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes

Tallinna Lasteaias Mesipuu töötab 26 inimest, ettekirjutus tehti üheksale. Valga Priimetsa Koolis tehti kaks ettekirjutust, mõlemal juhul otsustas inspektor rakendada eelmise ettekirjutuse täitmata jätmise pärast sunniraha.

2. detsembril osales Ilmar Tomusk Justiitsministeeriumi korraldatud õiguskeelepäeval, kus arutleti haldus- ja õigusvaldkonna keele kvaliteedi üle.