Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 27. – 31. mai 2019

31.05.2019 | 13:38

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Võrumaal, Vastseliinas ja Sompas. Kokku saadeti märgukiri 14-le äriühingule. Järelkontrollide käigus pikendati 11-l firmal ettekirjutuse tähtaega, 13 firmat on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab avaliku teabe kontrolliga ärimajades ja hotellides. Sel nädalal kontrolliti neljas Tallinna hotellis varasemate ettekirjutuste täitmist, kaks hotelli on ettekirjutused täitnud, kahel on ettekirjutused täidetud osaliselt, keeleametnik pikendas tähtaega.

Kontrolliti 8 ettevõtte veebilehti, neist viis on keeleseaduse nõuded täitnud, ülejäänud firmad peavad eestikeelse teabe lisama veebilehele juunikuu jooksul.

Maxima Eesti OÜ Kohtla-Järve Maxima XX kaupluses pikendati ühel töötajal ettekirjutuse tähtaega. Kontroll kaupluses jätkub järgmistel nädalatel. Jõhvi Maxima X kaupluses lõpetati 6 töötaja suhtes menetlus, sest nendega on tööleping lõpetatud. Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Maardu Maxima XX töötajate keeleoskust, esmakontrollis tehti ettekirjutus sooritada keeleeksam 17-le ja täiendada oma eesti keele oskust kahele töötajale, ühe töötaja tegelik keeleoskus vastab kehtestatud nõudele. Järelkontrollis pikendati ühel töötajal ettekirjutuse tähtaega ja ühtlasi tehti talle sunniraha hoiatus. Maardu Maximas jätkub keelekontroll juunis. Mitmete kaebuste tõttu kontrolliti sel nädalal ka Stroomi Maxima töötaja eesti keele oskust ja talle tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Ida-Viru Keskhaiglas kontrolliti sel nädalal kaheksa töötaja seniste ettekirjutuste täitmist: kuuel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega ja rakendati sunniraha, kaks töötajat on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud. Kuuele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Ka ühel Tallinna Keskraamatukogu töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna Allika Lasteaias kontrolliti kahe uue töötaja eesti keele oskust, kahjuks ei vasta kummagi keeleoskus nõutavale tasemele: ühel neist tuleb sooritada eksam, teine peab oma eesti keele oskust täiendama. Samas lasteaias oli üheksal töötajal varasem ettekirjutus, järelkontrolli käigus pikendati ettekirjutuste tähtaega ja kolmele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Tallinna Järveotsa Lasteaias kontrolliti kahe töötaja varasema ettekirjutuse täitmist, keeleametnik pikendas ettekirjutuse tähtaega, tegi sunniraha hoiatuse ja ühe töötaja suhtes rakendati ka sunniraha.

Jätkub menetlus seoses ühe Tallinna koolijuhi keeleoskusega.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal andsid keeleametnikud hinnangu ühe keelefirma taotlusele tegevusloa saamiseks ja tegid ettepanekuid õppekavade täiendamiseks. Kahe firma taotlused uue õpetaja lisamiseks ei saanud heakskiitu.