Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 27.–31. jaanuar 2020

31.01.2020 | 14:35

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Männikul, Laagris, Sakus, Tartus ja Põlvas; tuvastati 16 keeleseaduse rikkumist. Tuvastatud rikkumiste ja kaebuste lahendamiseks saadeti märgukiri 19-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et kaheksa äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, neist viis osaliselt. 11 firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Sel nädalal toimusid keelekontrollid kahes Rimi Food AS-i kaupluses: Saku mini-Rimis tehti kaebuse kontrollimise käigus ühele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, Nautica keskuse Rimis pikendati ühe töötaja ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus.

Järelkontroll toimus Rimi Eesti Food AS-i Juhkentali mini-Rimis, kus üks töötaja on ettekirjutuse täitnud, ühel pikendati ettekirjutuse tähtaega ning menetlus lõpetati kahe töötaja suhtes, kes enam kaupluses ei tööta.

Kaebuste lahendamiseks kontrolliti kuue Maket Kinnisvara OÜ töötaja eesti keele oskust, neist kahele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Kontrolliti ka Swissoteli kahe teenindaja ja ühe Les Amis OÜ hosteli teenindaja eesti keele oskust. Kõik kolm peavad sooritama eesti keele eksami.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Toimus järelkontroll Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis, kus viis varem ettekirjutuse saanud pedagoogi ei olnud eesti keele eksamit sooritanud. Keeleametnikud pikendasid ettekirjutuse tähtaega, kolmele töötajale tehti sunniraha hoiatus ja ühe suhtes rakendati sunniraha.

Kohtla-Järve Kesklinna Põhikoolis tehti esmakontrollis ettekirjutus ühele töötajale ja järelkontrollis pikendati seitsme töötaja ettekirjutuse tähtaega. Neljale õpetajale tehti sunniraha hoiatus.

Sel nädalal kontrolliti Kohtla-Järve lasteaedade direktorite ja nende asetäitjate eesti keele oskust. Kuuele juhile tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, neist neljale tehti ka sunniraha hoiatus.

Jätkus keelekontroll Kohtla-Järve Ahtme Põhikoolis, kus varasem ettekirjutus oli kuuel töötajal – kõigi töötajate puhul tuli ettekirjutuse tähtaega pikendada. Kahest uuest töötajast ühe keeleoskus vastab kehtestatud nõudele, teisel tuleb aasta jooksul sooritada ametikohal nõutava taseme eesti keele eksam.

Tallinna Raku Lasteaias tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam kahele uuele töötajale, järelkontrolli käigus pikendati ühe töötaja ettekirjutuse tähtaega. Üks ettekirjutus oli täidetud.

Tallinna Lindakivi Lasteaias ei osanud eesti keelt kolm uut töötajat, neile tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Üheksal töötajal oli varasem ettekirjutus: seitsmel pikendati ettekirjutuse tähtaega, kaks menetlust lõpetati seoses töösuhte lõppemisega. Neljale töötajale tehti sunniraha hoiatus, ühe töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud ühe keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks ja edastasid keelefirmale omapoolsed ettepanekud õppekavade täiustamiseks. Kolme koolitusfirma taotlus uute õpetajate lisamiseks sai positiivse hinnangu. Külastati ühe keelefirma tundi, mille kohta saadetakse kokkuvõte keelefirmale järgmisel nädalal.