Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 27.–31. detsember 2021

30.12.2021 | 11:32

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Lasnamäel, Laagris ja Pirital), Kohtla-Järvel, Sillamäel, Otepääl, Tõrvas, Tehvandil ja Valgas. Suuremat tähelepanu pöörati kaubanduskeskuste jõulumüükidele. Tuvastatud rikkumiste ja laekunud kaebuste lahendamiseks saadeti välja kümme märgukirja.
    • Jaga

Peamiselt tegelesid keeleametnikud kaebuste lahendamise ja järelevalve kokkuvõtete tegemisega. Kaebusi laekus nii töötajate keeleoskuse kui ka avaliku teabe ja reklaami keelekasutuse kohta.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele.

Keeleametnikud jälgisid ühes ettevõttes erialase eesti keele tundi, mille kohta saadeti Eesti Töötukassale hinnang. Heakskiidu sai kahe koolitusfirma taotlus koolitaja lisamiseks. Üks koolitusfirma on esitanud taotluse tegevusloa saamiseks, keeleametnik edastas firmale soovitused õppekavade muutmiseks.

Keeleamet soovib kõikidele rahulikku aastavahetust ning edukat ja viirusevaba uut aastat.