Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 27. - 31. august

03.09.2018 | 12:27

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus, Keilas, Maardus ja Sauel. Tartus kontrolliti varasemate ettekirjutuste täitmist: seitsmest ettevõttest kolm olid ettekirjutuse täitnud, kolmel pikendati ettekirjutuse tähtaega. Tuvastati kuus uut rikkumist.
    • Jaga

Sellel nädalal saadeti märgukiri 22-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 16 äriühingut on Keeleinspektsiooni varasema ettekirjutuse täitnud, neist kaks küll ainult osaliselt. 18 firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.

Keeleinspektsioon jätkab hotellide avaliku teabe kontrolliga. Sel nädalal kontrolliti Tallinnas kahte hotelli, kus keeleametnik leidis keeleseaduse nõuete rikkumisi ning hotellidele saadetakse järgmisel nädalal märgukiri.

Kaebuste lahendamiseks kontrolliti mitme kaupluse töötajaid: Maxima Eesti OÜ Keila Maxima 23st töötajast on kaheksal vaja sooritada eesti keele eksam ja Saue Maxima kaupluses peavad 16st neli sooritama eesti keele eksami; ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Samuti kontrolliti kaebuse lahendamiseks Selver AS-i Maardu Selveri töötajate eesti keele oskust, 30-st töötajast 11 peavad sooritama eesti keele eksami, üks teenindaja peab eesti keele oskust täiendama. Järelkontrolli käigus pikendati ühe töötaja ettekirjutuse tähtaega Valga Petseri kaupluses ja Tartu Vahi tänava Maximas, AS OG Elektra töötaja suhtes menetlus lõpetati seoses töölepingu lõpetamisega.

Jätkus keelekontroll sihtasutuses Ida-Viru Keskhaigla. Sel nädalal vormistasid keeleametnikud 10 esmakontrolliakti (neist 2 korras) ning 7 järelkontrolli akti (neist 5 ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam). 13-le meditsiinitöötajale tehti sunniraha hoiatus. Kontroll tervishoiuasutuses jätkub.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Tallinna Läänemere Hambakliiniku viie töötaja keeleoskust, kõik peavad minema eesti keele eksamile, kontroll hambakliinikus jätkub. Tõnismäe Peremeditsiini Kolleegiumi 4 töötaja keeleoskus vastab nõuetele.

Samuti kontrolliti Securitas Eesti AS-i kahe turvamehe eesti keele oskust, kaebus leidis kinnitust: turvamehed peavad oma eesti keele oskust täiendama.

Järelkontrolli käigus lõpetati Ida Päästekeskuse Kohtla-Järve päästekomando kahe töötaja suhtes menetlus, neist üks oli ettekirjutuse täitnud, teine aga töölt lahkunud. Viru Maakohtu Narva kohtumajas pikendati kolme töötaja ettekirjutuse tähtaega, neile tehti sunniraha hoiatus ning kahe kohtutöötaja suhtes rakendati ka sunniraha.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Varem ettekirjutuse saanud Valga Kaugõppegümnaasiumi töötaja on ettekirjutuse täitnud, menetlus lõpetati.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati kuue keelefirma taotlust uute õpetajate lisamiseks, ühe täienduskoolituse õppekavad said heakskiidu ja kahele firmale saadeti ettepanekud õppekava parandamiseks.