Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 27. – 30. detsember 2022

02.01.2023 | 10:06

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinna vanalinnas, kesklinnas ja Narva maantee ümbruses. Tuvastati seitse keeleseaduse rikkumist, mille kohta saadeti ettevõtetele märgukiri. Suulise menetlusega kõrvaldati üks rikkumine koheselt. Järelkontrolli käigus kontrolliti 19 ettevõtte varasema ettekirjutuse täitmist ja tuvastati, et 16 ettevõtet on ettekirjutuse täitnud, kolmele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega – jaanuaris toimub järelkontroll.
    • Jaga

Kontrolliti viie ettevõtte veebilehti ja tuvastati, et neist kolm on Keeleameti ettekirjutuse täitnud, kahel firmal pikendati ettekirjutuse tähtaega.
Keeleoskust kontrollitakse pigem dokumentide alusel. Kaebuse lahendamiseks kontrolliti kahe taksojuhi andmeid, mõlemal juhil puuduvad keeleoskust tõendavad dokumendid ja nad on kutsutud keelekontrolli jaanuarikuus.
Kaebuse lahendamiseks kontrolliti OG Elektra AS Grossi Toidukaubad Keila kaupluse töötajate eesti keele oskust: viiele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal vormistati kuus järelkontrolli akti Narva Keeltelütseumis menetluse lõpetamise kohta, sest nende töötajatega on tööleping lõpetatud.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel perioodil hinnati ühe koolitusfirma taotlus tegevusloa saamiseks, keeleametnikud hindasid kokku nelja õppekava ja tegid koolitusfirmale ettepaneku teha õppekavades parandused. Menetlus jätkub uuel aastal.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja