Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 26.–30. september 2022

30.09.2022 | 14:54

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinna vanalinnas, kesklinnas ja Mustamäel, Paldiskis, Keilas, Tõrvas, Valgas, Kohtla-Järvel (Järve linnaosas) ja Narvas. Tuvastati 18 keeleseaduse nõuete rikkumist, millest viis eemaldati kohe. Järelkontrollide käigus tuvastati, et kaheksast varasemast ettekirjutusest oli neli täidetud, neljale ettevõttele saadeti meeldetuletus ja anti lisaaega ettekirjutuse täitmiseks.
    • Jaga

Nelja ettevõtte veebilehtede esmakontrolli käigus keeleseaduse rikkumisi ei tuvastatud. Varasemate ettekirjutuste täitmist kontrollides tuvastati, et üks ettevõtet on ettekirjutuse täitnud ja menetlus lõpetati.

Keeleoskust kontrollitakse pigem dokumentide alusel. Keeleametnikud kontrollisid kaebuste lahendamiseks ja keeleoskuse kontrolli planeerimiseks Jõhvi Kunstikooli, Narva Paju Kooli, India Toit OÜ, Shaurma Tallinn OÜ ja Q Argentina Grill OÜ töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente ja tööandja esitatud andmeid. 127st kontrollitust 67 töötaja (52%) eesti keele oskus ei vasta nõuetele, nende puhul alustatakse menetlust järgmisel nädalal.

Kaebuse lahendamiseks jätkus kontrolli OÜ Vetdok loomakliinikus, kus ühe töötaja eesti keele oskus tunnistati ametikoha nõudele vastavaks, kolmele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Ühtlasi tehti ettekirjutuse saanutele sunniraha hoiatus.

Maxima Eesti OÜ Kohtla-Järve Puru tee Maxima XX kaupluses jätkus keelekontroll. Viiele töötajale tehti esmakontrollis ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ja sunniraha hoiatus.

OG Elektra AS Grossi Toidukaubad Paldiski kaupluses tehti ettekirjutus kuuele töötajale.

Paldiski Peetri Pizza (Kuppel Toitlustus OÜ) kontrolliti kaebuse lahendamiseks teenindaja eesti keele oskust, teenindaja peab sooritama eesti keele eksami.

Seoses töölepingute lõppemisega lõpetati menetlus kahe OÜ GRIFS töötaja suhtes.

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametis ning Arenduse ja Ökonoomika Ametis vormistati kokku kuus järelkontrolli akti menetluse lõpetamise kohta seoses töötaja töölepingu lõppemisega.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal haridusasutustes keelekontrolli ei toimunud. Keeleametnikud saatsid mitmele üldhariduskoolile kirja ettekirjutuste täitmiste ja keeleandmete täpsustamiseks.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel perioodil hinnati viie koolitusfirma taotlust uute koolitajate lisamiseks, kaheksast õpetajast kuus said heakskiidu.

Keeleamet asub uuel aadressil

Alates 3. oktoobrist asub Keeleamet uuel aadressil Roosikrantsi 6.

Seoses kolimisega on Keeleameti töö häiritud ning seetõttu võivad menetlused võtta tavapärasest rohkem aega.

Kuna helistamisel võib esineda tehnilisi probleeme, on kõige parem meiega ühendust võtta e-posti teel [email protected].