Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 26.–30. juuni 2023

30.06.2023 | 10:03

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh kesklinnas, Nõmmel, Hiiul, Lasnamäel), Laagri kaubanduskeskustes ja Narvas. Tuvastati viis keeleseaduse nõuete rikkumist, neist kaks lahendati suulise menetluse käigus kohe. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest kaheksa olid täidetud, kolmele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Lõpetati menetlus ühe võõrkeelse veebilehe osas.
Kaebuse lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti OG Elektra AS Randvere Grossi Toidukaubad kaupluse, Noy Pizza OÜ, Tallinn Lina tn 7 korteriühistu ja ühe taksojuhi kokku keeleoskust tõendavaid dokumente. Augustis viiakse läbi keelekontroll, kus vesteldakse kokku üheksa töötajaga.
Laekunud kaebuste lahendamiseks kontrolliti Rimi Eesti Food AS-i Vilde Rimi supermarketi ühe töötaja eesti keele oskust. Kaebus leidis kinnitust ja töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Ka Tubli Rätsep OÜ kahele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eksam.
Järelkontrollis pikendati rehabilitatsioonikeskuse Lapssi OÜ kahe töötaja varasema ettekirjutuse tähtaega.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal lõpetati Narva Pähklimäe Gümnaasiumis kolm ja Narva Soldino Gümnaasiumis neli menetlust seoses töölepingu lõppemisega.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud ühe keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks. Hinnati kahte õppekava, neid tuleb veel täiendada, Keeleamet saatis omapoolsed ettepanekud paranduste sisseviimiseks. Kuus keelefirmat esitasid taotluse uue koolitaja lisamiseks, kõik 15 koolitajad said heakskiidu.

Keeleameti tegevusest puhkuste perioodil

Keeleameti inspektorid viibivad puhkusel 03.07.2023–31.07.2023. Ametile esitatud kaebused ja pöördumised võetakse menetlusse viivitusteta, kuid nende lahendamine võib puhkuste perioodil võtta tavapärasest kauem aega. Teateid keeleseaduse nõuete rikkumise kohta saab esitada siin.
Vastame esimesel võimalusel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja