Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 25. - 29. september 2017

18.12.2017 | 10:53

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus, Valgas ja Kohtla-Järvel. Üheksale äriühingule on saadetud märgukiri seoses võõrkeelse avaliku teabega või eestikeelse teenindamise puudumisega. Põltsamaa Linnavalitsusele ja Vastse-Kuuste vallavalitsusele saadeti märgukiri seoses kakskeelse tänavasildiga. Hiiu vallavalitsus teatas kakskeelse tänavasildi kõrvaldamisest. 15 äriühingut on keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud ning eemaldanud võõrkeelse teabe või lisanud eestikeelse teabe.
    • Jaga

Kohtla-Järvel kontrolliti perearstikeskuse FIE Elvira Anikina kahe töötaja eesti keele oskust ja varasema ettekirjutuse täitmist, mõlemale töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ning sunniraha hoiatus.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Keeleinspektsioon kontrollis Tartu A. Puškini Kooli töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente, rikkumisi ei tuvastatud. 87-st Tartu Annelinna Gümnaasiumist töötajast kahel puudus keeleoskust tõendav dokument.

Tallinna Haabersti Vene Gümnaasiumi kuuele töötajale tehti ettekirjutus sooritada ametikohal nõutav eesti keele eksam, kolmele töötajale tehti sunniraha hoiatus ning ühe töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal sai heakskiidu ühe koolitusfirma A2-taseme õppekava. Hindamisel on ühe koolitusfirma taotlus uute õpetajate lisamiseks koolitajate hulka.