Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 25.–29. oktoober 2021

29.10.2021 | 14:39

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vana-, kesk- ja südalinnas, Haaberstis ja Lasnamäel), Kohtla-Järvel, Jõhvis ja Valgas. Tuvastati 12 keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest 16 olid täidetud. 12 ettevõttel, kes ei ole jõudnud ettekirjutust täita, pikendati tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti 21 ettevõtte veebilehte, neist üheksa ei vasta keeleseaduse nõuetele ja neile saadeti märgukiri.

Viiruse leviku vältimiseks toimuvad keeleoskuse kontrollid enamasti dokumentide põhjal. Sel nädalal kontrolliti Valga Töötute Aktiviseerimiskeskuse, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse, SRD Autopesula OÜ, Tallinna Sõbrakese lasteaia, MTÜ Juudi Lasteaia, Kallaste lasteaia, Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi, KIKA EE OÜ, Skarabeus Julgestusteenistus OÜ, HC Gastronomy OÜ ja OÜ Panacea (Panacea Hambaravi) kokku 127 inimese andmeid, 57 kontrollitul puudub keeleoskust tõendav dokument ja nende töötajate puhul jätkub menetlus veel selle aasta jooksul.

Keeleamet jätkab hambakliinikute töötajate tegeliku eesti keele oskus kontrolli. Sel nädalal tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ühele DentalFactory OÜ ja ühele Flying Dentist OÜ töötajale.

AS Hoolekandeteenused Ahtme Salu Kodus, Sillamäe Gagarini üksuses, Jõhvi Puru üksuses, Jõhvi Narva Üksuses ja Ahtme Maleva üksuses tunnistati nelja kontrollitava eesti keele oskus ametikoha nõudele vastavaks, 11 töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Chianty Grupp OÜ-s töötavaid juuksureid, kolmele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Maxima Eesti OÜ Kohtla Järve Maxima XX kaupluses pikendati ettekirjutuse tähtaega kuuel töötajal, nende suhtes rakendati ka sunniraha.

28. oktoobri Postimees avaldas Ilmar Tomuski artikli Poliitreklaam ja selle keel, milles on juttu reklaami keelenõuetest, ametile valimisreklaami kohta esitatud kaebustest ning nende menetlemisest.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Arvestades olukorda riigis tehti haridusasutustes ettekirjutusi tööandja esitatud andmete ja HARNO andmebaasi alusel. Jõhvi Lasteaiad Kalevipoja majas tunnistati ühe töötaja keeleoskus ametikoha nõudele vastavaks. Järelkontrolli käigus tuvastati, et kaks töötajat on ettekirjutuse täitnud, ühe töötaja ettekirjutuse tähtaega pikendati ning tema suhtes rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal said heakskiidu ühe keelefirma taotlus A2-taseme koolituste läbiviimiseks ning teise koolitusfirma taotlus muuta C1-taseme õppekava. Kaks koolitusfirmat esitasid taotluse lisada uusi koolitajaid, viie koolitaja kvalifikatsioon ja töökogemus vastab nõuetele. Ühele koolitusfirmale saadeti tunnikülastuse põhjal koostatud kontrollakt.